3D printmarktTechnology

Bedreigt AM China’s rol als fabriek voor de hele wereld?

De opmars van additive manufacturing laat zijn invloed gelden op globale productiepatronen, schrijven secretaris-generaal Xi Jinping en premier Li Keqiang. Deze productiepatronen beginnen te veranderen. China wil daarom versneld doorstoten naar de top van de AM industrie. Ook in eigen land moet het gebruik gestimuleerd worden. Heeft China in de gaten dat de rol als fabriek voor de hele wereld in geding komt?

 

Nieuw actieplan moet China leidende rol bezorgen in AM industrie

Additive manufacturing is weliswaar al enkele decennia oud, de technologie staat wat de invloed op de maakindustrie en andere sectoren betreft, pas aan het begin. Grote Westerse concerns ontwikkelen distributed manufacturing modellen. Spare parts in veel sectoren komen straks wellicht alleen nog uit 3D printers. Personalisatie van producten is een andere trend. En de digitalisering, waar AM onderdeel van is, verandert het Westers denken over maken.

 

China als fabriek voor het Westen onder druk

De Chinese overheid beseft dat 3D printen de rol van China als de fabriek voor de Westerse wereld bedreigt. Dat blijkt uit de nieuwe AM strategie, waarmee de plannen uit Made in China 2025 op dit vlak worden bijgesteld. In het nieuwe actieplan schrijft China dat een nieuwe ronde van technologische en industriële revolutie in de wereld ontkiemt. Dat over de hele wereld de industrie als groeisector wordt gezien. Wereldwijk stimuleren landen zowel de ontwikkeling van een additive manufacturing als informatie- en netwerktechnologie industrie. China wil de ontwikkelingen op dit vlak niet langer op de voet volgen, maar voorbij streven. China moet op 3D printvlak in de voorhoede opereren.

 

Solidscape
Samen met de Kangshuo Group heeft Stratasys in China het grootste 3D print servicebureau van het land opgezet.

 

Vier Vijf concept

Het eerder uitgegeven stimuleringsplan 2015-2016 van het Ministerie van Industrie en Informatie Technologie, de Ontwikkeling en Hervorming Commissie en het Ministerie van Financiën heeft China nog niet in de voorhoede van 3D printontwikkelingen gebracht. In vergelijking met ontwikkelde landen kent de Chinese AM industrie nog steeds een technologische achterstand en gebrek aan innovatief vermogen. Ook blijft de toepassing van 3D printen in tal van sectoren achter. Vandaar het nieuwe actieplan 2017-2020. De kern hiervan is het Vier Vijf concept: vier belangrijke aandachtsgebieden, de uitvoering van de vijf belangrijkste taken en vijf grote doelstellingen.

 

Chinese AM industrie in 2020: 3 miljard dollar omzet

Om met deze laatste te beginnen: China wil dat de AM industrie komende jaren gemiddeld met 30% per jaar groeit (wereldwijde groei was afgelopen jaar ruim 17%). In 2020 moet de sector in China een omzet halen van 20 miljard Yuan. Dat is 3 miljard dollar bij de huidige koers. Behoorlijk ambitieus als je bedenkt dat de wereldwijde AM markt in 2016 volgens Terry Wohlers 6 miljard dollar groot was. Anders gezegd: China wil over drie jaar intern net zo’n grote AM industrie hebben als afgelopen jaar de hele wereld bij elkaar opgeteld had.

In 2020 moeten 2 of 3 Chinese merken AM wereldspelers zijn

 

Farsoon, partner van Prodways, is een van de grotere Chinese spelers in de AM industrie.

 

100 demonstratieprojecten

De tweede doelstelling is een aanzienlijke verbetering van het technische niveau. De derde doelstelling is eveneens behoorlijk ambitieus. China wil in 2020 100 demonstratieprojecten realiseren in onder andere luchtvaart, ruimtevaart, scheepsbouw, nucleaire industrie, automobiel-induistrie, de productie van consumer goods en de zorg en het onderwijs. Verderop in het plan schrijft de Chinese overheid dat deze proefprojecten moeten bijdragen aan een versnelde toepassing van AM in de verschillende sectoren. Doelstelling vier is de ontwikkeling van een ecosysteem: van 3D printtechnologie en materialen tot en met kwaliteitscontrole, testen, certificeren etc. En de laatste doelstelling is dat er over drie jaar Chinese wereldspelers een sterke internationale concurrentiepositie hebben opgebouwd. Twee tot drie merken moeten dan internationaal doorgebroken zijn.

 

Asiamold 2018

Van 4 – 6 maart is 3D printen een belangrijk thema op Asiamold 2018 in Guangzhou. De beurs wordt georganiseerd door Messe Frankfurt. In de 3D Printing Asia Zone op deze beurs presenteren niet alleen exposanten zich. Gelijktijdig vindt er ook een 3D printing Summit plaats en een seminar. Meer informatie vind je hier.

FOTO: dit onderdeel voor een vliegtuigmotor is geprint door BLT, een Chinese fabrikant en AM metalbedrijf dat samenwerkt met Materialise.

Back to top button