software

3D Sprint 2.0 stroomlijnt 3D printproces van 3D Systems

3D Systems lanceert op de valreep van het jaar 3D Sprint 2.0. Deze software moet het 3D printen met de kunststof printers vergemakkelijken. 3D Sprint 2.0 stroomlijnt het volledige workflow, zodat de complete printjob voorbereiding, monitoring en kwaliteitscontrole vanuit één pakket gedaan kan worden.

 

Vanuit één pakket hele workflow managen

Het vereenvoudigen van het printproces is één van de belangrijkste uitdadingen die de nieuwe CEO van 3D Systems, Vyomesh Joshi, in september op de IMTS nog schetste. Op de grootste machinebeurs van Noord Amerika merkte VJ op dat de productiviteit omhoog noet en de total cost of operations omlaag. Software speelt hier een belangrijke rol in. “We willen dat je het materiaal aanklikt, de printer kunt vragen wat de beste manier van nesten is en hoe dan de support optimaal kan worden geplaatst. Dan moet je het volledige proces kunnen analyseren”, zo schetste VJ drie maanden geleden waar de software in zijn ogen naar toe moet.

Automatische nesting en oriëntatie op basis van criteria die engineer kiest

 

3D Sprint 2.0
De software zorgt voor automatische nesting en optimalisatie van support.

 

Automatisch fouten herstellen

3D Sprint 2.0 gaat al een heel eind in deze richting. Met de nieuwe software kunnen modellen geëdit en voorbereid worden voor een van de kunststof printers van 3D Systems. Ook geavanceerde bewerkingen kunnen in dezelfde softwareomgeving worden gedaan, zoals het opdelen van werkstukken, verdunnnen en verdikken van wanden, controle van de STL file en nog meer. De nieuwe software leest de standaard 3D print formaten in, zoals STL en 3MF. In de premium versie (die later verschijnt) komt ondersteuning voor alle gangbare CAD formaten beschikbaar. Sprint 2.0 controleert automatisch het bestand op fouten in de geometrie en fouten in de STL file en repareert deze. Met behulp van wizards zijn enkele specifieke designtools beschikbaar. De software kan zaken zoals nesten en oriëntatie optimaliseren, gebaseerd op de criteria die de engineer kiest. Denk bij dit laatste aan korte printtijd, maximale oppervlaktekwaliteit of minimaal gebruik van support. Onderdeel van 3D Sprint 2.0 is ook een workmanager, omdat vanuit één pakket meerdere 3D printers aangestuurd kunnen worden. Via de software is continu zichtbaar hoe ver bepaalde printjobs zijn en wat resterende productietijden nog zijn.

 

Premium versie: integratie PTC Creo

 

De nieuwe software ondersteunt de Projet 1200 en Project MJP 2500 printers. Op een later moment worden daar nog andere 3D printers van 3D Systems aan toegevoegd. Dan komt er ook een premium versie met aanvullende features en ondersteuning van CAD formaten. Op dit punt werkt 3D Systems onder andere nauw samen met PTC. 3D Sprint zal later geïntegreerd worden in PTC Creo, het Amerikaanse CAD programma. Dan wordt het mogelijk om het CAD model al te optimaliseren voor een van de 3D printers van het concern, zonder dat de engineer uit zijn vertrouwde CAD omgeving hoeft weg te gaan.
3D Systems ontwikkelt eveneens nieuwe software waarmee het hele 3D metaalprint proces gestroomlijnd wordt. Dat is 3D Expert.

Back to top button