softwareTechnology

Siemens simulatiemodellen voorspellen wanneer 3D printstukken verzaken

Siemens is samen met projectpartners ver gevorderd met het valideren van software die breuk en andere defecten in 3D geprinte metalen componenten voorspelt. De algoritmes in het basismodel voorspellen nu al nagenoeg 100 procent betrouwbaar wanneer een onderdeel gaat breken vanwege vermoeiing (fatigue).

 

Siemens geeft op SIM User Forum info over toekomstige software

Dat heeft Hunor Erdelyi van Siemens Industry Software vorige week gezegd tijdens het SIM User Forum, dat dit keer samen met Advanced Engineering in Gent plaatsvond.

 

Materialenconferentie op Advanced Engineering trekt 250 deelnemers

Het SIM User Forum, een jaarlijks materiaal-innovatie event, heeft deze editie zo’n 250 deelnemers getrokken. Dat is ongeveer een derde méér dan vorige keer. Kris Binon, directeur van Flam3D en verantwoordelijk voor het AM-luik, is tevreden met de toewas, maar merkt wel dat het niet makkelijk is om het midden- en kleinbedrijf naar dit soort bijeenkomsten te halen. Juist om de kennis van AM technologie breder te verspreiden, zouden méér mkb bedrijven aan het forum moeten deelnemen.

Hunor Erdelyi van Siemens (foto: Advanced Engineering)

 

Modellen valideren

Hunor Erdelyi van Siemens was één van de sprekers. Siemens voert samen met onder andere Materialise een onderzoeksproject uit om de wiskundige modellen die Siemens in de software gebruikt, te valideren. Deze voorspellen voor verschillende 3D printtechnieken en materialen wanneer in een werkstuk breuk optreedt. In het project zijn inmiddels bijna 600 teststroken 3D geprint van titanium en 316L. Deze zijn geprint met verschillende parametersettings zowel met een Arcam machine, met LMD technologie alsook de poederbed 3D printtechniek. Volgens Hunor Erdelyi blijkt uit de testen dat de modellen zeer accurate voorspellingen kunnen doen over de sterkte van een 3D geprint werkstuk en wanneer door vermoeiingsverschijnselen breuk optreedt. Met het basismodel heeft men het proces nu redelijk goed onder controle.

 

België zoekt bedrijven met concrete projecten

Giovanni Vleminckx van Materialise en projectleider bij een van de SIM projecten en Kris Binon (Flam3D) deden beiden vooral een oproep aan de industrie om concrete projecten aan te dragen waar onderzoeksinstellingen in Vlaanderen mee aan de slag kunnen. “Er is geld beschikbaar voor onderzoek, en de onderzoeksinstellingen zijn vragende partij. Hier liggen absoluut kansen, maar de industrie moet wel met de projecten komen”, zo zei Kris Binon. Concreet belichtte het SIM User Forum de openstaande oproep voor materiaal-gerelateerde onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van de organisatie. SIM-Flanders heeft jaarlijks ongeveer € 20 miljoen beschikbaar voor materiaal-gerelateerde projecten.

Een uitgebreider verslag van het forum kun je volgende maand in 3D Print magazine lezen

 

Back to top button