software

Dyndrite en Siemens Energy willen OQ kwalificatie AM deels automatiseren

America Makes heeft $1,3 miljoen toegekend aan een consortium waaronder Dyndrite voor het verbeteren van Operational Qualification van AM-processen middels software automation. De partners willen de tijdrovende OQ-kwalificaties voor 3D metaalprinten minder arbeidsintensief maken, minder complex en minder foutgevoelig. Doordat de kosten dalen vanwege onder meer de hogere beschikbaarheid van machines, zullen meer toepassingen in aanmerking komen voor AM. Dyndrite, de Amerikaanse softwareontwikkelaar voor materiaal- en procesontwikkeling met laser poederbed AM, is samen met Siemens Energy de kartrekker in dit America Makes project, geïnitieerd door ASTM International. “Dit project is niet alleen een stap voorwaarts, maar een belangrijke sprong voorwaarts voor de hele industrie, en belooft over de hele linie verbeterde efficiëntie en verbeterde kwaliteit”, aldus Richard Huff, directeur van Industry Consortia and Partnerships bij ASTM International.


Langdurende kwalificatieprocessen remmen groei AM


OQ remt groei van aantal toepassingen af

Waar gaat het in dit project om? Een van de belemmeringen voor additive manufacturing is momenteel het kwalificatieproces. OQ (Operational Quality) vereist meestal meerdere builds voor een speciale geometrie. Deze zijn nodig om de prestaties van basismaterialen te bekrachtigen en optimale parameters voor een specifieke geometrie te ontwikkelen voordat het proces wordt bevroren. Gebeurt dit laatste, dat geldt dit meestal voor de machine, het modeltype en vaak nog het specifieke serienummer. Verwisselt men een onderdeel of voert men een verandering door om de productiviteit te verhogen, dan moet de kwalificatie herhaald worden. Dat legt opnieuw beslag op zowel de hardware als de engineer en proces operator.


50% lagere voorbereidingskosten

Het Additive Manufacturing Center of Excellence (AM CoE) van Siemens Energy en ASTM International willen demonstreren dat dit efficiënter kan door de kwaliteit digitaal te kwalificeren. Het eindproduct zal een data-gevalideerde softwaretoolkit zijn, waarmee Siemens Energy het proces voor het maken van builds en rapportage kan automatiseren. Hierbij wordt de machinevariabiliteit geneutraliseerd via parametrisering op LPBF-platforms. Omdat het huidige proces wordt gemeten en gekwantificeerd, kan het geautomatiseerde systeem direct worden vergeleken. De verwachting is dat de bouwvoorbereidingstijd, en dus de kosten, met 50% zullen afnemen.


Meer toepassingen verwacht

Steve Walton, Head of Product bij Dyndrite, verwacht dat het project ertoe zal leiden dat Siemens Energy meer toepassingen kan vinden voor additive manufacturing, omdat de kosten dalen en de materiaalprestaties verbeteren. 

Foto: vorig jaar startte Dyndrite samen met onder andere Essentium een traject op bepaalde settings voor 3D metaalprinters als een standaard database beschikbaar te stellen.

Back to top button