Applications

Binder3D start proeftuin industrieel 3D printen voor mkb Noord-Nederland

Binder3D uit de startblokken na goedkeurig EFRO-subsidie

Noord-Nederland krijgt een proeftuin industrieel 3D printen. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is het projectplan goedgekeurd waardoor de proeftuin een subsidie ontvangt om haar plannen uit te kunnen voeren. “Na de zomer zal de proeftuin zijn ingericht en kunnen we echt beginnen. Partijen zijn echter nu al welkom als ze mee willen doen”, zegt Ramon Jeuring van Binder3D, de initiatiefnemer voor de proeftuin.


Industrieel 3D printen is aan een gestage opmars bezig. De implementatie van de maaktechnologie verloopt echter niet overal even snel. In Noord-Nederland loopt het mkb achter als het gaat om de toepassing van en het opbouwen van kennis over industrieel 3D printen. “In Brainport regio Eindhoven worden veel initiatieven en samenwerkingsclusters met focus op additive manufacturing opgezet, die succesvol zijn. Het noorden blijft echter achter qua kennisontwikkeling”, zegt Ramon Jeuring, business developer bij Binder 3D.

Proeftuin moet belemmeringen wegnemen

De proeftuin is de volgende stap. Hiermee voegt men een fysieke experimenteeromgeving voor het mkb toe aan de kennisverspreiding die al op gang is gekomen. Daarmee wil men enkele belemmeringen voor een brede adoptie van industrieel 3D printen wegnemen. De eerste is zorgen voor beter inzicht in het relatieve voordeel van 3D printen. De tweede is het opdoen van gebruikservaringen en de mogelijkheid om 3D printen te proberen. Als nieuwe ideeën getest kunnen worden zonder dat bedrijven eerst in de technologie moeten investeren, vergroot dit de kans op adoptie. De technologie moet laagdrempelig toegankelijk zijn in de proeftuin. Het delen van kennis en ervaringen moet voor vertrouwen in de technologie zorgen, waardoor bedrijven er sneller mee aan de slag gaan en de kansen voor eigen onderneming beginnen te ontdekken in de vorm van nieuwe diensten, (verbeterde) producten, en businesskansen.

Nieuwe clusters initiëren

Met de proeftuin wil men daarnaast een lerend netwerk creëren, met toegevoegde waarde voor bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, leveranciers en experts; zorgen dat werknemers van de toekomst geschoold worden en het stimuleren van nog meer samenwerkingsverbanden. De initiatiefnemers wijzen verder nog op het aspect duurzaamheid: additive manufacturing bespaart vergeleken met subtractieve bewerkingen materiaal en energie. In de proeftuin krijgen de deelnemende bedrijven toegang tot zowel de verschillende 3D printtechnieken alsook tot de software voor additive manufacturing.

Additive manufacturing vergt een andere mindset, vanaf desing tot en met de businesskant.

Mindset bij medewerkers veranderen

De belangrijkste stap die gezet moet worden, vindt Ramon Jeuring, is het veranderen van de mindset van medewerkers in de bedrijven. Technische medewerkers moeten andere productiemethoden leren inclusief de daarbij behorende ontwerpparadigma’s; het management moet de businesswise voordelen van additive manufacturing gaan zien en hierin gaan geloven. “Wanneer we de adoptie van 3D printtechnologie binnen het mkbwillen bevorderen, betreft dit niet alleen een organisatorisch veranderingsproces, maar betreft het juist de verandering van de mindset van medewerkers in deze bedrijven. Met andere woorden: organisaties veranderen niet, maar mensen in deze organisaties veranderen.”

Trajecten rond techniek én de business

Vandaar dat de Binder3D proeftuin verschillende trajecten zal ontwikkelen om zowel technisch als organisatorisch personeel te laten kennismaken met de voordelen en kansen binnen AM. “Deelnemende bedrijven kunnen onder begeleiding kennis maken met verschillende technieken en kunnen bij Binder3D leren en ontdekken. Centraal staat kennis opdoen en delen” Met als uiteindelijk doel dat de deelnemende bedrijven nieuwe applicaties en toepassingen voor 3D printen vinden. “3D printen moet een plaats krijgen in de productieprocessen van de maakbedrijven”, vat Ramon Jeuring samen.

Breed draagvlak

De proeftuin wordt in principe voor drie jaar ingericht. Daarna moeten voldoende bedrijven in Noord-Nederland ervaring met 3D printen hebben opgedaan en nieuwe businessmodellen hebben ontwikkeld en gevalideerd. Of ze weten welke kansen 3D printen in hun organisatie biedt. Het initiatief wordt ondersteund door een groot aantal partijen uit de AM-industrie, zowel leveranciers als kennisinstellingen zoals NHL Stenden en Rijksuniversiteit Groningen, evenals Drenthe college en Alfa-college. Ook een groot aantal bedrijven uit de regio ondersteunt het initiatief, waaronder zowel machinebouwers en toeleveranciers van mechanische onderdelen.

Meer informatie: info@binder3D.com

Back to top button