3D printmarkt

AM markt in Benelux telt 80 tot 90 metaalprinters, goed voor 60 ton poeder

De AM markt in de Benelux telt momenteel meer dan 75 organisaties met één of meerdere 3D metaalprinters. In totaliteit gaat het om 80 tot 90 machines. Op jaarbasis wordt er zo’n 60 ton metaalpoeder op deze 3D metaalprinters verwerkt. Naarmate dit toeneemt, zullen poederprijzen onder druk komen te staan. Dat concludeert de Belgische start-up AM Consulting & Stratagy. Ze zien eveneens de AM markt zich snel ontwikkelen. 

 

AM Consulting & Strategy brengt Benelux markt in kaart

Het bedrijf baseert zich op eigen onderzoek naar de markt voor 3D metaalprinten in België, Luxemburg en Nederland. De markt groeit hier met 15 à 20 procent per jaar, schatten de drie marktonderzoekers die de inventarisatie hebben gemaakt.

 

Veldwerk aan de basis van database

AM Consulting & Strategy is het bedrijf dat Dries de Dauw samen met twee studiegenoten heeft opgericht. Ze hebben alle drie hun dagelijks job. Voor hun MBA studie hebben ze een businesscase geschreven en daarmee hadden ze oorspronkelijk het plan om als verdeler van de poeders voor de metaalprinters aan de slag te gaan. Als eerste stap hebben ze de markt zelf in kaart gebracht. “Om die marktstudie te realiseren hebben we veelal zelf rechtstreeks contact opgenomen met bedrijven waarvan we via beurzen of internetstudie een vermoeden hadden dat ze een installatie hebben. Op die manier zijn we erin geslaagd om een nauwkeurige database samen te stellen die de hele Benelux markt in kaart brengt.” verduidelijkt Dries De Dauw, eigenaar en founder van AMCS.

 

Een van de bedrijven in maakindustrie in de Benelux waar een 3D metaalprinter staat is Melotte. Op Prototyping toonde de toeleverancier deze 3D geprinte flow reactor, in één stuk 3D geprint op de Realizer machine. 

 

Toenemend potentieel

Op basis van hun bevindingen, zegt Dries De Dauw dat Nederland een klein overwicht heeft wat betreft de verspreiding van 3D metaalprinters. België en Luxemburg halen echter snel op. Ook zien ze dat het aantal van 75 organisaties die 3D metaalprinten toepassen, snel evolueert, evenals het aantal machines. Zeker wanneer ze meerdere materialen willen aanbieden, valt de keuze al gauw op een 2e machine. “Er is een toenemend potentieel in de Benelux voor 3D print installaties en aanverwante diensten”, zegt de founder van AMCS. Ook de poedermarkt groeit gestaag. De omvang van 60 ton op jaarbasis is overigens een schatting, die de oprichters van AMCS hebben gemaakt op basis van de toepassing die de organisaties zelf hebben aangegeven voor hun metaalprinters. “We hebben naar het type machine en het gebruik gekeken. En of een bedrijf in de industriële fase hiermee zit.”

 

Neerwaartse druk op prijzen metaalpoeders

Hoewel Dries de Dauw en zijn beide compagnons een stabiele groei van 15 tot 20% in de metaalprintmarkt zien, hebben ze de plannen om metaalpoeders te gaan verdelen bijgesteld. “Naarmate de groeiende productie de vraag naar metaalpoeders doet toenemen, zullen de grotere spelers meer en meer in deze markt investeren. Dit zal een neerwaartse druk op de prijzen voor metaalpoeders met zich meebrengen, een trend die we trouwens nu reeds opmerken. Deze evolutie heeft een minder gunstige impact op de business case voor de intermediair, gezien ook de mogelijke marges hierdoor dus afnemen.” Dat is de reden waarom ze hun strategie verlegd hebben naar consulting en ondersteuning op strategisch vlak. Daarbij willen ze klanten toegang bieden tot de databank, die ze nog steeds actueel houden en geleidelijk ook willen vullen met informatie over de AM markt voor polymeren en keramische materialen.

FOTO Trumpf 3D metaalprinten

 

Back to top button