3D printmarkt

Oostenrijk trekt €50 miljoen uit om AM-investeringen te steunen

De federale overheid van Oostenrijk en de regering van de deelstaat Nieder-Österreich gaan investeringen in digitalisering, waaronder 3D printtechnologie, stimuleren. Daartoe hebben ze twee regelingen uitgewerkt. Voor de eerste regeling wordt in eerste instantie €50 miljoen uitgetrokken voor steun aan AM-investeringen. Dat kan eventueel verhoogd worden tot een miljard euro’s.


De Oostenrijkse overheid grijpt de covid-19 crisis aan om de bedrijven te ondersteunen de stap naar digitalisering te maken. Daartoe dienen de twee investeringsfondsen. Ook 3D printen, zo laat de brancheorganisatie Additive Manufacturing Austria weten, komt in aanmerking voor extra steun. De regeling moet bijdragen aan het zeker stellen van bedrijvigheid, banen scheppen en de internationale concurrentiepositie van Oostenrijk als vestigingsland versterken.

Overheid bereid tot €1 miljard uit te trekken voor investeringen in digitalisering

Xioneer
De Oostenrijkse FFF printer van Xioneer uit Wenen

€50 miljoen eerste stap

De eerste regeling voor AM-investeringen geldt tot eind februari 2021. Normaal krijgen Oostenrijkse bedrijven als ze investeren in groene technologie, digitalisering, waaronder 3D printen, en gezondheidszorg een belastingvrije, niet-terugvorderbare subsidie van 7 procent van de investering. Deze bonus wordt nu verdubbeld tot 14%. Voorwaarde is wel dat het om een investering gaat hoger dan €5000 netto, zowel in materiële als immateriële activa. Het ministerie heeft voorlopig een bedrag van € 50 miljoen voor deze regeling uitgetrokken, maar heeft al aangekondigd het fonds later op te willen trekken tot € 1 miljard als dat nodig is. Digitale verdienmodellen inclusief digitale productie met bijvoorbeeld 3D printen, hebben aangetoond bestand te zijn tegen crisissen. Daarom is Oostenrijk veel gelegen aan de digitalisering van de economie.

Digi4KMU: speciaal fonds voor het MKB

De tweede regeling is specifiek op het midden- en kleinbedrijf gericht. Bedrijven moeten wel snel zijn, want het digi4KMU fonds gaat 31 oktober dit jaar al op slot. In deze regeling wordt het stimuleren van 3D printen expliciet genoemd als een investering die in aanmerking komt voor een genereuze subsidie. MKB bedrijven kunnen namelijk tot 50% van hun investering vergoed krijgen, met een maximum van € 50.000. Daarnaast kunnen ze nog aanspraak maken op een speciale garantieregeling, waarbij de overheid voor 80% van de lening garant staat.  

Dat Oostenrijk 3D printen als toekomstige technologie serieus neemt, blijkt wel uit het feit dat het AM Austria platform ondersteund wordt door de federale overheid. Meer dan 70 organisaties uit de industrie, onderzoek en handel zijn aangesloten bij AM Austria.

Back to top button