Top story

Waarom de Chinese mentaliteit de groei van de AM-industrie in China helpt versnellen

In 2009, toen in het Westen de aandacht voor 3D printen begon te groeien, had de Chinese industrie er geen oog voor. Hoe anders is de situatie anno 2020. Additive manufacturing is booming in China, zegt Kim Francois, die vorig jaar van Materialise China is overgestapt naar het Chinese HeyGears. De Chinese dynamiek is anders, voegt Bart Leferink van Intamsys toe. De eerste applicatie hoeft niet perfect te zijn met de goede ROI. “In China draaien fabrikanten het om vergeleken met Europa.”


China was dit jaar partnerland op Formnext Connect. Niet voor niks, want de additive manufacturing industrie in het land groeit hard, waarbij de Chinese fabrikanten dit jaar een voordeel lijken te hebben doordat de Chinese economie alweer volop draait na de lockdown in de eerste maanden. “Na het tweede kwartaal is de technologie stormachtig opgepakt”, zo vatte Kitty Wang, founder van het AM-blog 3D Science Valley het samen. “De pandemie heeft een beetje effect gehad, maar niet veel.”

AM industrie in China booming in meerdere sectoren, zoals luchtvaartindustrie

De panelleden, van links naar rechts Kitty Want, Kim Francois, Colin Pei en Bart Leferink.

Inhaalslag gaande

China is op het vlak van 3D printen met een inhaalslag bezig. Waarom? Hoe komt het dat het land nu opeens de tweede grootste installed base aan AM-machines heeft en de achterstand op Europa snel dicht? Bart Leferink, Vice President EMEA bij de Chinese printerfabrikant Intamsys Technology, had er in het China panel tijdens Formnext Connect maar één verklaring voor: Chinese bedrijven pakken de technologie momenteel op voor productiedoeleinden. “In China is er een heel andere dynamiek in de markt. Ik heb in China fabrieken bezocht waar meerdere printers staan, waar je echt grote AM-machineparken ziet.”

Niet alleen produceren maar waarde toevoegen

Bar Leferink ziet hierin de invloed van Chinese overheidsprogramma’s om het gebruik van de technologie te stimuleren. Made in China 2025 jaagt de investeringen aan. Maar het is niet alleen push; hij merkt ook een zekere pull vanuit de markt. Kitty Wang wijst erop dat de industrie zich realiseert hoeveel Foxconn als toeleverancier verdient en hoeveel Apple, het bedrijf waarvoor Foxconn de iPhones produceert. “Wanneer je als natie sterk wilt zijn, moet je niet alleen geld verdienen met fabrieken,  maar moet je slim zijn om producten maken. 3D printen verandert het design van en daarmee de toevoegde waarde. Wij streven naar toegevoegde waarde.”

HeyGears is onder andere succesvol met een complete digitale workflow in de dentale industrie.

Printen en niet elk detail proberen te begrijpen

De Chinese industrie ziet de toegevoegde die additive manufacturing biedt. Dat pakken de bedrijven op. Daarbij is volgens Bart Leferink de Chinese aanpak precies omgekeerd aan die in veel Europese bedrijven. “Ze hoeven niet eerst de perfecte print te maken met de ROI en gaan dan investeren. Ze draaien het om.” Kitty Wang bevestigt dit. Ze noemt het een verschil in mentaliteit tussen Europa en China. “Veel fouten maken is hier niet direct negatief, zolang je van fouten maken leert. In Europa heb je een perfect plan nodig. Wij hebben geen uitgewerkt plan als we naar de markt gaan. Als plan A niet werkt, gaan we naar plan B. Dat is een heel andere manier om met kansen om te gaan.”

Vliegtuigindustrie een van de aanjagers

De vliegtuigindustrie, die door de op handen zijnde certificering van het eerste passagiersvliegtuig van Comac booming is, geldt als een van de aanjagers van de Chinese AM-industrie. Comac heeft volgens Wang een voor China ongebruikelijke stap gezet door allianties op te zetten en 3D printbedrijven uit te nodigen om gezamenlijk ervoor te zorgen dat productdesign zo wordt dat je maximaal kunt profiteren van additive manufacturing. In de mold & dies industrie zie je ook al bedrijven die de omslag naar additive manufacturing maken. En de automobielindustrie is zich eveneens bewust van de mogelijkheden. “Het probleem is dat we in China niet de dure auto’s maken, zoals BMW in Duitsland”, zegt Kitty Wang. Hierdoor kan de Chinese autoindustrie de stap naar additive manufacturing nog niet zetten. “Een kwestie van tijd; we moeten geduld hebben.”

3D printen is een deel van het proces

Kim Francois, HeyGears

Serieproductie en ecosystemen

Twee zaken die in de paneldiscussie over China blijven hangen als het om het ‘waardoor’ van de snelle groei van de AM-industrie gaat, zijn ecosystemen en serieproductie.  Colin Fei, Global Productmanager bij Intamsys,  zei over dat laatste: “Als we verder willen komen dan moeten we naar serieproductie gaan en verder gaan dan het 3D printen van kleine producten. De Chinese industrie investeert momenteel hierin. Veel Chinese bedrijven zullen leidend worden op dit punt.” Wat hieraan bijdraagt, verwacht Kim Francois, Director Global Business Development bij HeyGears, is dat de Chinese industrie additive manufacturing niet als doel ziet, maar als een middel. “3D printen is een deel van het proces. Het gaat erom productieprocessen soepeler en slimmer te maken.” De voormalige Chief Representive China van Materialise waarschuwt wel dat de technologie gemakkelijker qua gebruik moet worden. “Dan omarmen bedrijven het sneller. Anders blijven we worstelen met het introduceren van nieuwe toepassingen.”

Intamsys FLEX 510
Intamsys heeft recent naast de hoge temperatuur printers de Flex 510 gepresenteerd, onder andere bedoeld voor de schoenenindustrie.

Waarom ecosystemen nodig zijn

Het ecosysteem is wel een punt. In een andere sessie tijdens Formnext Connect waarschuwde Boston Consultants Group de AM-spelers dat ze te veel focussen op margeverbetering en beter aan de slag kunnen met het ontwikkelen van ecosystemen om daarmee de koek te vergroten. Bart Leferink sluit met zijn opmerking in het China panel naadloos hierop aan. “Als je het allemaal zelf wilt doen, loop je achter en plaats je je buiten spel. Samenwerken en delen zijn de sleutel tot groei. Sterker: samenwerking is verplicht. ” Intamsys kiest in de open materiaalstrategie voor samenwerking met vooraanstaande materiaalproducenten en levert open systemen. “Als je geen materiaal hebt, is de 3D printer niet bruikbaar.” De snelheid en flexibiliteit waarmee Chinese bedrijven reageren, komt volgens Colin Pei, mede doordat de Chinese industrie snel kan schakelen door de suppliers in de waardeketen.  “Onze waardeketens zijn upstream en downstream erg compleet.”

Foto: Intamsys heeft robotfabrikant Kuka ondersteund bij de ontwikkeling van de KR 4 AGILUS, de eerste door Kuka China ontwikkelde robot. Intamsys heeft hier een FDM printunit aan toegevoegd voor industriële toepassingen.

Interessepeiling zaken doen op Chinese AM-markt Brainport Eindhoven is benieuwd of additive manufacturing in China een belangrijk aandachtsgebied dient te zijn. Biedt dit een kans voor de AM-bedrijven? Willen ze zich op deze markt begeven? Hiervoor is samen met Flam3D en 3DPrintmagazine een online vragenlijst opgesteld: Deelname aan het onderzoek gebeurt anoniem. Hier staan de vragen

Back to top button