3D printmarkt

Een vijfde waarde MRO-business verschuift door nieuwe technologie

Tegen 2020 zullen de meeste MRO-bedrijven in de luchtvaartindustrie nieuwe technologie gebruiken, die de sector fundamenteel verandert. Denk hierbij aan big data analyses een predictive maintenance. Dat zijn enkele uitkomsten uit een onderzoek door Oliver Wyman. Opvallend genoeg verwacht een groot deel van de respondenten dat additive manufacturing de komende jaren geen grote rol gaat spelen. Daar denken de consultants van Oliver Wyman anders over.

 

Studie Oliver Wyman: MRO-bedrijven geloven niet in additive manufacturing

 

De MRO-industrie (maintenance, repair and overhaul van vliegtuigen) wordt de komende jaren op zijn kop gezet, zo voorspellen de samenstellers van de Oliver Wyman MRO 21015 Survey, een onderzoek onder wereldwijde vliegtuigreparatiebedrijven. De onderzoekers verwachten dat nieuwe technologie tot heel nieuwe verdienmodellen gaat leiden en dat tot wel 20% van de waardecreatie in de keten kan verschuiven naar andere partijen. In geld uitgedrukt is dat een bedrag van 10 tot 15 miljard dollar die van de traditionele marktpartijen kan verschuiven naar nieuwkomers, die juist door deze nieuwe modellen een aandeel in deze markt gaan opeisen. Denk onder meer aan de digitalisering en de toepassing van big data om voorspellingen te kunnen doen over onderhoud aan vliegtuigen. “Disruptieve veranderingen dwingen het management voorbij standaard praktijken te denken en tijd en middelen vrij te maken om nieuwe technologie te kiezen en ondersteunende verdienmodellen te ontwikkelen”, schrijven de onderzoekers.

 

Moeilijk om strategie in business om te zetten

Daar wringt echter de schoen. De ondervraagde bedrijven zeggen in de Oliver Wyman MRO 2015 namelijk dat de meeste bedrijven weliswaar een heldere visie hebben evenals een groeistrategie. Maar ze zeggen ook dat hun bedrijven tekort schieten als het erom gaat de nieuwe kansen te vertalen in de uitvoering van operationele plannen. De sector moet meer werk gaan maken va innovatie, denken de strategen van het management adviesbureau.

 

Oliver Wyman MRO
De MRO-bedrijven geloven nog niet in 3D printen. Een onderschatting, zeggen de onderzoekers.

 

Onderschat men 3D printen?

Uit het onderzoek komt verrassend genoeg naar voren dat veel respondenten niet verwachten dat additive manufacturing de komende vijf jaren massaal geïmplementeerd zal worden in het vliegtuigonderhoud. In minder dan één op de vijf bedrijven is de discussie over additive manufacturing het interne bedrijfsniveau overstegen. Zo’n 34% van de deelnemers aan het onderzoek heeft het thema additive manufacturing nog helemaal niet aangesneden. Het aantal bedrijven dat additive manufacturing gaat toepassen is heel gering: 3%. Slechts één op de vier is in gesprek met leveranciers van additive manufacturing machines. De strategen van Oliver Wyman zijn verrast en verbaasd over deze antwoorden. Zij zien juist voor de MRO-bedrijven enorme kansen door additive manufacturing. “Additive manufacturing kan de rol van OEM’ers en PMA producenten (parts manufacturing authority) verkleinen tot design en engineering specialisten. De hoge kosten en de beperkte acceptatie door klanten van luchtvaartmaatschappijen, twee argumenten die nu AM afremmen volgens de MRO-bedrijven, kunnen wel eens sneller wegvallen dan menigeen denkt, aldus de onderzoekers van Oliver Wyman.

 

Nieuwe procesketen in ontwikkeling

De zeer afwachtende houding van de MRO-bedrijven ten opzichte van 3D printen is des te vreemder als je bedenkt dat in Duitsland een consortium van het DMRC in Paderborn, met partijen als Boeing en Lufthansa, werkt aan een onderhoudsketen die gestuurd wordt op basis van big data en waarin additive manufacturing als reparatietechniek een sleutelrol speelt. Eric Klemp, directeur van het DMRC, is op 23 maart een van de sprekers op de Additive World Conference in Eindhoven, de jaarlijkse conferentie van Additive Industries.
Meer over het DMRC-project in het digimagazine van april.

 

Back to top button