Applications

Vereniging ION start 4-jarig project 3D metaalprinten

Vereniging ION en het NLR starten samen met enkele andere partners een onderzoeksproject dat moet leiden tot world class 3D metaalprinten. Doel van het project is bedrijven te helpen tien tot twintig 3D metaal geprinte onderdelen op de markt te brengen. De intentieverklaring voor dit 3D Consortium wordt 14 november ondertekend tijdens de Week van de Oppervlaktetechnologie.

 

20 Bedrijven gaan in consortium world class 3D metaalgeprinte onderdelen ontwikkelen

Voor Vereniging ION is 3D metaalprinten niet nieuw. Al in 2014 hebben de Nederlandse oppervlaktebehandelaars gezien dat de fabrikanten van 3D metaalprinters op dit punt een gat lieten vallen. Uiteindelijk hebben de meeste producten toch een vorm van oppervlaktebehandeling nodig. Nu gaat ION een stap verder door een nieuw project aan te kondigen.

 

Kennis delen en ontwikkelen

Het is de bedoeling om een consortium van zo’n 20 bedrijven, zowel mkb als grotere, bijeen te brengen die gezamenlijk kennis ontwikkelen en delen. Ze krijgen toegang tot de laatste expertise op het gebied van verschillende 3D printprocessen en worden meegenomen in het complete plaatje rond AM-technologie. Dit betekent dat ook aspecten als business, het bedrijf en de mens in het AM-proces aan bod komen.

 

Rol van NLR en TU Delft

Het NLR neemt de rol van technologische kennisleverancier op zich. Het NLR beschikt zowel over de specifieke ontwerpkennis als ook over de technologie om de ontwerpen daadwerkelijk te printen. Afdeling 3M van de TU Delft gaat onderzoek doen naar het mechanisch gedrag van de materialen die ingezet worden voor het printen van de componenten. Dat kunnen overigens zowel functionele machinecomponenten zijn alsook gereedschappen. Bedrijven die mee willen doen, stappen in een 4-jarig project dat deels gefinancierd wordt vanuit EFRO-susbidies. De totale begroting wordt op € 7,5 miljoen euro geschat.

Ondertekening tijdens Week van de Oppervlaktetechnologie

De partijen die meedoen, tekenen tijdens de Week van de Oppervlaktetechnologie een intentieverklaring voor dit 3D Consortium. Dat doen ze op 14 november als het thema 3D printen aan bod komt in het congresprogramma. Na de ondertekening schetst Kris Binon (Flam3D) de kansen in de 3D print waardeketen. Vera Popovich van de TU Delft gaat in een presentatie dieper in op het mechanisch gedrag van 3D geprinte onderdelen terwijl Jaap Hooijmans van Admatec Europe de technologie van de nieuwe multimetaal 3D printer Laserflex Conflux presenteert (meer hierover kun je lezen in de recente editie van 3D Print magazine).

Er is nog ruimte voor bedrijven om mee te doen aan het 4-jarig project. Meer informatie kun je opvragen via info@vereniging-ion.nl Aanmelden voor het congres op 14 november kan hier.

FOTO: een voorbeeld van een 3D geprinte behuizing voor een flowmeter, geprint door K3D op de Metalfab1 van Additive Industries

 

Back to top button