Flam3D

Van ‘potentieel’ naar ‘reëel’

3D printing … een ‘enorm potentieel’. Toch?

Dat klopt, maar 3D printing is niet zomaar een nieuw type schroevendraaier in de alaambak. Er bestaan inmiddels een dertigtal verschillende 3D print technologieën en die hebben elk hun eigen voor -en nadelen, parameters en vereisten. Behoorlijk complex dus. Bovendien kan je in de meeste gevallen pas voordeel halen uit de technologie als je het design fundamenteel anders benadert, en vaak ook de waardeketen betrekt in het proces.

Bij Flam3D zien we veel bedrijven ‘een FDM-printertje neerzetten’ vaak met veel succes en toegevoegde waarde. Maar om verdere stappen te zetten in (lees: om meer voordeel te halen uit) 3D printing is vaak een bijkomende investering nodig; en die investering heeft quasi altijd te maken met mensen. Of een bedrijf nu in-house wil printen of niet: het lukt pas als er mensen zijn die de ontwerpregels vatten en kunnen toepassen, die de keten kunnen betrekken en weten welke technologie geschikt is voor welk stuk.

Net die kennis ontbreekt nu vaak nog, weten we ook uit een enquête van vorig jaar. En dat terwijl de toeleveranciers van kennis best wel bestaan. Je vindt die kennis niet alleen in opleidingsinstellingen of hogescholen, maar ook vaak bij leveranciers, individuele consultants of anderen.

Ook daar kan Flam3D bedrijven ondersteunen: als non-profit associatie begeleiden we bedrijven bij hun vragen en verwijzen we door naar de juiste partners – ook kennispartners. Uiteindelijk: het gaat niet om het 3D printen. Het gaat om het concurrentievermogen van jouw bedrijf.

Source
Flam3D
Back to top button