3D printservice

Ultimaker koppelt wereldwijd ziekenhuizen aan AM-industrie

Nu duidelijk wordt dat 3D printen in geval van nood tekorten kan oplossen, komt Ultimaker met het initiatief om ziekenhuizen via de website inzicht te geven waar 3D printbedrijven en experts beschikbaar zijn. Ook stelt de Nederlandse printerfabrikant een team ervaren engineers beschikbaar om ziekenhuizen in de strijd tegen het Coronavirus te helpen. Ultimaker roept 3D print hubs met Ultimakers printers op zich aan te sluiten bij het initiatief, onder het motto Let’s do our part.


De 3D printindustrie biedt zich wereldwijd aan om te helpen waar dat mogelijk is in de strijd met het Coronavirus (Covid-19). Ultimaker geeft ziekenhuizen via de website de kans om snel zicht te krijgen op waar in de buurt 3D print hubs beschikbaar zijn. Ziekenhuizen die al goedgekeurde designs voor 3D printen beschikbaar hebben, kunnen deze via de website van de fabrikant rechtstreeks naar de beschikbare 3D printers sturen. Ultimaker maakt ook in huis printcapaciteit vrij om ziekenhuizen die acuut onderdelen die men kan printen nodig hebben, te helpen.

De al aangemelde 3D print hubs in de Benelux.

De website van Ultimaker

Team van engineers staat klaar

Daarnaast is er een team van design en applicatie engineers geformeerd om ziekenhuizen die geen ontwerpcapaciteit hebben hierbij de ondersteunen. Zij ontwerpen de onderdelen, 3D printen ze bij het dichtsbijzijnde hub en sturen een testexemplaar naar het ziekenhuis. Na goedkeuring kan de productie dan starten.

3D printen kan het verschil maken

“3D printen kan het verschil maken,” zegt Jos Burger, CEO van Ultimaker. “Daarom nodigen we alle 3D print hubs die met Ultimaker 3D printers werken uit om zichzelf zichtbaar te maken via Ultimaker.com, om de productie van goed gekeurde ge-3D-printe producten te versnellen.” Siert Wijnia, co-founder, zegt trots te zijn dat de 3D print community zo samenkomt om onderdelen te printen die de ziekenhuizen onmiddellijk nodig hebben. Door zichtbaar te maken waar capaciteit in hun regio beschikbaar is, kunnen artsen en verpleegkundigen zich richten op wat er echt toe doet. “Levens redden”, aldus Siert Wijnia.

Back to top button