Applications

Twee van de drie RAAK-awards naar 3D printprojecten

Zuyd Hogeschool wint, Saxion eindigt op tweede plek

Liefst twee van de drie winnaars van de RAAK-awards 2022 hebben betrekking op 3D printen. Zuyd Hogeschool wint de RAAK-award met een onderzoeksproject rond ergotherapie en DIY-technologie; Saxion Hogeschool wint met Konkreter de tweede prijs. In dit project gaat het om onderzoek naar specifieke toepassingen van 3D betonprinten.


Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), reikt elk jaar aan hogescholen de RAAK-awards uit voor goed praktijkgericht onderzoek. De jury roemt het winnende project van Zuyd Hogeschool omdat het projectteam zowel het hele proces, van ontwerp tot en met de wettelijke aspecten, heeft onderzocht én omdat het technici verbindt met ergotherapeuten.

Zelf hulpmiddelen voor dagelijks gebruik 3D printen

Onderzoeksteam maakt STL-files openbaar beschikbaar

Wat heeft het team onder leiding van Ramon Daniels, lector Ondersteunende Technologie in de Zorg, gedaan? Het heeft onderzocht hoe je met praktische hulpmiddelen ouderen, mensen met beperkingen en chronisch zieken kunt helpen bij alledaagse zaken. Via de uit het project voortgekomen website HulpmiddelenTips.NL krijgen zij op tal van terreinen onafhankelijke informatie over hulpmiddelen. Een onderdeel van de website is 3D maak het zelf. Hier staan ontwerpen van tal van praktische hulpmiddelen die je niet in de winkel kunt kopen, maar die het dagelijkse leven wel comfortabeler maken en mensen zelfstandiger. Van elk hulpmiddel is de STL-file beschikbaar via Thingiverse en wordt aangegeven welk materiaal het meest geschikt is om het mee te printen. Alle hulpmiddelen kunnen met een standaard FFF printer gemaakt worden: Do-It-Yourself technologie.

Wettelijk kader

Het project heeft templates en instructiemateriaal ontwikkeld waarmee het maakproces van ‘hulpmiddelen naar maat’ aan de geldende Europese wetgeving (Medical Devices Regulation) voldoet. Dit project is daarmee meer dan uitproberen hoe 3D-printen werkt voor het maken van hulpmiddelen. De jury is onder de indruk hoe het projectteam het hele proces van ontwerp en ook het wettelijke aspect hiervan heeft onderzocht. Het onderzoeksteam heeft naast de award een geldbedrag van € 10.000 gewonnen.

Saxion Konkreter: selectiemethodiek voor 3D betonprinten

Methodiek helpt bedrijven kansen 3D betonprinten in te schatten

Het onderzoeksproject Konkreter van projectleider en onderzoeker Ivo Vrooijink van Saxion heeft de tweede prijs gewonnen, naast de award een geldprijs van €5.000. Ivo Vrooiijink en zijn team hebben een methode ontwikkeld waarmee mkb-ondernemingen kunnen nagaan of 3D betonprinten voor hen interessant is. De selectietool genereert én selecteert toepassingen. De methodiek is opgezet aan de hand van drie cases, aangedragen door samenwerkingspartners van het lectoraat Industrial Design, waar Ivo aan verbonden is: een wenteltrap, een waterornament en een vispassage (ook wel veldstuw). De cases zijn daadwerkelijk ontwikkeld, waardoor ook input uit de realisatiefase is verwerkt in de methodiek. Op deze manier is de implementatie van 3D-betonprinten ook direct getoetst aan de dagelijkse realiteit van mkb-ondernemingen.

Innovaties zijn levensvatbaar

De jury was aangenaam verrast door de breedte en complexiteit van het onderzoek. Niet alleen zijn de drie toepassingen ontwikkeld, ook is er samen met de betrokken bedrijven gekeken naar hoe deze zo goed mogelijk uitgevoerd kunnen worden en dit zorgt ervoor dat innovaties ook levensvatbaar zijn. Het Saxion team wil het geld van de Raak-ward gebruiken voor het verbeteren van hun huidige betonpomp. Deze is na ruim 40 ton beton printen toe aan een nieuw menger-pompsysteem.

Back to top button