3D printmarkt

Industriepolitiek onmisbaar voor doorbraak 3D printen

Home fabrication is de ultieme stap als het om 3D printen gaat. Maar zover zijn we nog lang niet, zegt de Franse professor Thierry Rayna. Voor industriële toepassingen zijn er de nodige belemmeringen. Daarom moet de politiek een heel gericht industriebeleid voeren. Want 3D printen biedt wel kansen.

 

Thierry Rayna panellid op Additive Manufacturing European Conference

Thierry Rayna, hoogleraar Economie aan Novancia Business School Paris, is een van de panelleden van de Additive Manufacturing European Conference. CECIMO, de Europese organisatie voor fabrikanten van werktuigmachines, organiseert deze conferentie in Brussel om de neuzen van industrie, politiek en wetenschap in dezelfde richting te krijgen. Centrale vraag is: wat is nodig om additive manufacturing zo snel mogelijk industrierijp te maken?

 

3D printen biedt grote kansen
Dat is ook de vraag waar Thierry Rayna zich mee bezig houdt. Hij is overtuigd van de potenties van 3D printen op de langere termijn. “Ik ben enthousiast. De lange termijn economische effecten zijn echt groot”, zo zei hij eind verleden jaar in Eindhoven op het 3D Printing Event. Naast kostenbesparingen kan 3D printen bijdragen aan de terugkeer van de industrie naar West-Europa, voor duurzame groei zorgen en regionale maar ook globale ontwikkelingen aanjagen. Het probleem is echter de acceptatie van de technologie. Rayna: “Er zijn maar weinig bedrijven die de technologie gebruiken. Als een technologie niet geaccepteerd wordt, is er geen innovatie. En er is een gebrek aan standaarden.” Dat de industrie nog weinig gebruik maakt van additive manufacturing komt in zijn ogen door de kosten. “De technologie is niet nieuw. Pas nu de kosten beginnen te dalen, zien we de interesse toenemen.” Een tweede belemmering is het gebrek aan standaarden, wat lastig is mede door het groot aantal verschillende technieken. “Het woud aan AM-technieken maakt de keuze lastiger.”

 

Thierry Rayna
Thierry Rayna: om 3D printen door te laten breken in de industrie is actie van de politiek nodig.

Gebrek aan consistentie
Het zou niet de eerste keer zijn, zo zegt Thierry Rayna, dat een technologie veelbelovend is maar desondanks niet doorbreekt. Hij is daarom minder optimistisch dan Gartner. De grootste bottleneck is het gebrek aan consistentie. Het zelfde product, hetzelfde materiaal, dezelfde machine en toch is het resultaat anders. Dat is de realiteit van vandaag. “Stel dat 3 van de 4 keer dat je muziek kopieert fout gaat. Dan koop je zo’n speler niet. Hier ligt het grootste probleem. Hoe krijgen we de productie gevalideerd zodat een file overal hetzelfde product oplevert.” Dat moet er snel komen, denkt de Franse professor. Want als mensen te vaak mislukkingen zien, gaan ze afhaken en dreigt er een vicieuze cirkel te ontstaan.

 

Overheid moet IP kritisch bekijken

Daarom pleit hij voor een gerichte industriepolitiek. “De overheid moet onderzoek naar de kritische aspecten van 3D printen promoten, net als de ontwikkeling van standaarden, materialen en interfaces.” Ook moet industriepolitiek bijdragen aan bewustwording bij industriële bedrijven dat additive manufacturing kansen biedt. Het politieke beleid moet er verder op gericht zijn om de kosten van additive manufacturing te verlagen door open standaarden te ontwikkelen en bedrijven toegang te bieden tot IP. De overheid moet toezien dat geen partij met een patent ontwikkelingen bij andere spelers blokkeert, want dat kan funest zijn voor de doorbraak van 3D printen. Wat dat betreft baart hem de concentratiegolf in de sector zorgen. Thierry Rayna tot slot: “Transformatieve technologieën worden zelden vanzelf geadopteerd. Industriepolitiek is de kritische tool die 3D printen nodig heeft. Ook internet is pas echt op gang gekomen nadat we een standaard hadden en een level playing field.”

 

CECIMO conferentie
Wie mee wil discussiëren over de vraag wat nodig is om 3D printen versneld te laten doorbreken in de Europese industrie, is welkom op de Additive Manufacturing European Conference op 23 juni in Brussel. Hier kun je er alles over lezen en je aanmelden.

 

Back to top button