Applications

SPRONG-aanvraag voor IAMM goedgekeurd

Naast hogescholen sluiten meet organisaties zich aan

Het Regieorgaan SIA heeft de pojectaanvraag voor het Industrial Additive Manufacturing in Metals (IAMM) goedgekeurd. Het is zelfs bestempeld als de beste SPRONG-aanvraag. Voor de drie betrokken hogescholen, Fotnys, Saxion en Windesheim, staan nu alle lichten definitief op groen om de hightech industrie op gang te helpen met 3D metaalprinten.


Het lectoraat Kunststoftechnologie van hogeschool Windesheim (Zwolle) bundelt als penvoerder de krachten met de hogescholen Saxion (Enschede) en Fontys (Eindhoven) in het duurzame samenwerkingsverband Industrial Additive Manufacturing in Metals (IAMM). Rein van der Mast, verbonden aan Fontys en initiatiefnemer van de samenwerking is enthousiast over de goedkeuring van de aanvraag.

Samenwerking drie hogescholen en maakindustrie kan nu definitief starten

Co-financiering door de industrie

De SPRONG-subsidie stimuleert de samenwerking tussen de betrokken hogescholen op het vlak van onderwijs en onderzoek, en met derden, waaronder het bedrijfsleven. Ze gaan met de subsidie en 50% cofinanciering afkomstig van onder meer het bedrijfsleven de komende 4 jaar aan de slag, met uitzicht op nog eens 4 jaar. Inmiddels is een groot aantal organisaties aangehaakt, waaronder brancheverenigingen, kenniscentra, universiteiten en vooraanstaande (hightech) bedrijven.

Rein van der Mast, initiatiefnemer van IAMM, bij de Renishaw metaalprinter van Fontys.

Noodzaak om tempo te maken met AM in metals

Landen zoals Duitsland, België en Frankrijk lopen iets voor op Nederland. Meer expertise zal een verandering teweeg brengen, stellen de deelnemers. De samenwerking is gericht zich op praktijkgericht onderzoek naar innovatieve ontwikkelingen én vernieuwende toepassingen van metaalprinten. De betrokken hogescholen hebben in de afgelopen jaren geïnvesteerd in faciliteiten voor en onderzoek naar metaalprinten, samen met een groot aantal bedrijven en instellingen. Er is inmiddels een slagvaardige onderzoeksgroep ontstaan met een groot bereik in Nederland, met diverse faciliteiten en specialisaties. Binnen de groep wordt samengewerkt met regionale fieldlabs en enkele Centres of Expertise: HTSM, Green PAC en TechForFuture. Dit netwerk wordt verder nog versterkt door samenwerking met Flam3D, de bracheorganisatie voor 3D-printen in de Benelux.

In de december editie van Solutions Magazine kun je een uitgebreider artikel over IAMM lezen.

Back to top button