3D printmarkt

Software en 3D metaalprinters moeten 3D Systems weer op groeipad brengen

De AM-industrie zal dit jaar niet zo hard groeien als drie, vier jaar geleden. De concurrentie is bovendien enorm. Toch is 3D Systems CEO Vyomesh Joshi (VJ) positief over de kansen voor het Amerikaanse concern. Software en de 3D metaalprinters zijn dit jaar belangrijke aanjagers van de omzetgroei. In de industrie ziet hij dat de markt een omslagpunt heeft bereikt wat betreft 3D metaalprinten.


3D Systems verwacht een toename van het 3D printen van functionele onderdelen, onder andere in de medische industrie. “In de afgelopen drie jaar hebben we een sterke toename gezien van het gebruik van additive manufacturing van functionele onderdelen. Volgens een wereldwijd rapport van EY gebruikt 18% van de bedrijven additive manufacturing voor serieproductie. We are crossing the chasm”, aldus VJ in een toelichting op de jaarcijfers over 2019. Met deze laatste opmerking bedoelt hij dat de kloof tussen de early adopters en het moment waarop AM-technologie mainstream wordt, gedicht wordt.

Over the last three years, there has been a sharp increase in using additive manufacturing for functional parts.

Vyomesh Joshi, CEO & President 3D Systems
DMP Factory 500
Vanaf het tweede kwartaal hervat 3D Systems de uitlevering van de beide 3D metaalprintersystemen DMP 350 en 500

In de analistencall die Vyomesh Joshi gaf, temperde hij aan de ene kant al te hoge verwachtingen, door te wijzen het coronavirus (een tegenwind) en de hypercompetition. Tegelijkertijd denkt hij dat de sector als geheel en 3D Systems in het bijzonder dit jaar minder tegenwind zal ervaren dan afgelopen jaar. Hij verwacht veel van de verkopen van de 3D metaalprinters Factory 350 en 500, die vanaf het tweede kwartaal hervat worden. Met name het DMP 350 platform staat bij veel contract manufacturers in de medische industrie in hun groeiplannen. Het grotere platform DMP Factory 500 kan volgens hem op de nodige belangstelling rekenen in zowel de luchtvaart- als defensieindustrie. “Ik zie veel beweging in de pijplijn”, aldus VJ in de analistencall naar aanleiding van de cijfers over 2019. “We moeten in staat zijn voor deze grote, multimillion dollar systemen na het tweede kwartaal overeenkomsten te genereren.”

Uitlevering DMP 350 en 500 hervat in Q2

3D Systems heeft vorig jaar de uitlevering van de beide 3D metaalprint platformen DMP 350 en 500 tijdelijk stilgelegd. In Q2 van 2020 wordt de uitlevering opnieuw op gang gebracht. Bij de ontwikkeling en productie van de beide AM-platformen voor metaal werkt het concern nauw samen met machinebouwer GF Machining Solutions. Met name met de toevoeging van een poedermanagement systeem en het verder automatiseren van de aan- en afvoer van materialen, zullen bijdragen aan de groei dit jaar.  

Met 3D Xpert beschikt het concern over een krachtig softwarepakket voor de 3D metaalprint workflow.

Groei in verkoop software

Als het om metaalprinten gaat, zijn niet enkel de verwachtingen over de verkopen van de AM systemen hooggespannen, dat geldt eveneens voor de verkopen van de software voor 3D metaalprinten. 3D Systems heeft met 3D Xpert een complete software oplossing in handen, niet alleen voor de voorbereiding van buildjobs op de metaalprinters maar eveneens voor het vaak noodzakelijke postprocessing. “Met Cimatron en Gibbs CAM moeten we in staat zijn te groeien in 2020”, aldus de topman. Hij bestempelt de eigen software als een belangrijke factor voor de groei van de 3D metaalprintbusiness. 

Forse daling verkopen in 2019

Deze groei is overigens noodzakelijk voor het Amerikaanse concern, dat voor de ontwikkeling van de 3D metaalprinttechnologie sterk leunt op de vestiging in Leuven. In 2019 zijn de inkomsten uit de verkoop van 3D printers namelijk met 24,3% gedaald, jaar op jaar, Dat komt met name door de vertraging van de leveringen van de metaalprintsystemen, de timing van enkele grote orders van ondernemingen en de macro-economische omstandigheden die minder positief waren. De totale omzet over 2019 bedroeg $629,1 miljoen (2018: $687,7 miljoen). Het concern meldt dat afgelopen jaar op alle geïnstalleerde systemen van 3D Systems wereldwijd meer dan 200 miljoen onderdelen zijn geproduceerd. 

Bron analistencall: Seeking Alpha

Back to top button