3D printmarkt

SLM Solutions ziet begin acceptatie industrieel additive manufacturing

De industriële acceptatie van 3D metaalprinten is begonnen. Dat concludeert SLM Solutions op basis van de resultaten van 2020. Afgelopen jaar wist de Duitse fabrikant de omzet met 26 procent te verhogen. Een interessantere constatering is dat het management verwacht dat de effecten van covid19 op de supply chains de acceptatie van additive manufacturing versnelt.


SLM Solutions lijkt de weg omhoog te hebben gevonden. De omzet steeg vorig jaar met 26 procent naar €61,8 miljoen; het EBITDA-resultaat is fors verbeterd tot een verlies van €14,8 miljoen (2019: – €26 miljoen). Het enige cijfer dat er negatief uitspringt, is de kleinere ordervoorraad. Eind 2020 had de onderneming uit Noord-Duitsland nog voor ruim € 30 miljoen aan onder handen werk op de balans staan. Het management zegt echter dat de daling van het aantal nieuwe orders te wijten is aan de corona uitbraak in de eerste helft van vorig jaar. Met name de belangrijke markten zoals de luchtvaart- en automobielindustrie hebben het in de eerste helft van 2020 laten afweten. In de tweede helft van het jaar is de orderintake verdubbeld vergeleken met de eerste zes maanden van 2020.

Orderintake 2e helft 2020 verdubbeld; 15% omzetgroei verwacht in 2021

De productiehal van SLM Solutions in het Duitse Lübeck.

12-laser machine aanjager toekomstige groei

Sam O’Leary, CEO, zegt dat de onderneming ondanks de covid19 pandemie samen met de belangrijkste klanten flinke stappen vooruit heeft gezet wat betreft de inbedding van de AM-technologie op grotere schaal. De eerste feedback van klanten op het nieuwe systeem met 12 lasers, de NXG XII 600, is volgens hem overweldigend geweest. “We zijn overtuigd dat de commerciële uitrol van de multilaser machine NXG X12 600 een belangrijke aanjager voor onze groei in de komende jaren zal zijn.” SLM Solutions heeft vorig jaar nog € 13 miljoen geïnvesteerd in R&D, bijna 20 procent van de omzet.

SLM Solutions overweegt vestiging in de VS

SLM Solutions verwacht voor dit jaar een verdere groei. CFO Dirk Ackermann zegt dat de 15 procent groeiverwachting waar het bedrijf vanuit gaat een voorzichtige schatting is, rekening houdend met een geleidelijk herstel en normalisatie van de wereldwijde markten. “Herstellen onze kernmarkten sneller, dan sluiten we een sterkere groei van onze verkopen niet uit”, aldus Ackermann. SLM Solutions wil in april €15 miljoen ophalen met de tweede tranche van een converteerbare obligatie. Het geld is onder andere bedoeld voor het opschalen van de productie van de NXG X12 600 metaalprinter. Daarnaast overweegt het Duitse bedrijf een vestiging aan de Westkust van de VS om dichterbij de Amerikaanse klanten te zijn.

Back to top button