3D printmarkt

Sculpteo: groei uitgaven 3D printen versnelt

De groei van de uitgaven aan 3D printen lijkt wereldwijd te versnellen. In een onderzoek door Sculpteo geeft 44 procent van de deelnemers aan dit jaar de uitgaven aan additive manufacturing met 50 procent te verhogen. Twee op de drie besteedt in ieder geval meer dan vorig jaar.

 

Frans 3D print platform onderzoekt 3D printmarkt

Sculpteo is een Frans bedrijf dat zich toelegt op 3D printen via een cloudplatform. Via bijvoorbeeld 3D Batch Control kunnen gebruikers, veelal professionals en bedrijven, online het design aanpassen, materialen kiezen en 3D geprinte werkstukken bestellen. Onlangs heeft Sculpteo onder meer dan 1100 vooral Europese en Amerikaanse klanten onderzoek gedaan naar trends in additive manufacturing. Oprichter en CEO Cement Morgan zegt geen alternatief voor het jaarlijkse Wohlers rapport te willen bieden. Dat blijft de visie van de experts uit deze industrie. “Wij hebben de cloudgebruikers een directe lijn gegeven om hun ervaringen te delen.”

 

Prijs materialen belangrijk

De meeste respondenten komen uit sectoren zoals consumentengoederen, high tech, industrie, elektronica, dienstverlening, engineering en metaal en zorg. Meer dan de helft van hen vindt de prijs van verbruiksgoederen, zoals materialen, en de capaciteiten van de machine erg belangrijke factoren. Dat zijn factoren die mee bepalen of ze de technologie adopteren. Een op de drie geeft als belangrijkste reden om in 3D printen te stappen aan dat men daarmee product ontwikkeling wil versnellen. 28 procent wil producten customizen en 13 procent zegt de flexibiliteit in de productie te willen verhogen. Ook als ze verder vooruit kijken, naar de argumenten die waarschijnlijk tegen 2020 gelden, komt deze volgorde uit de bus. 91 procent van de deelnemers verwacht dat de markt de komende jaren verder groeit. Deze groei komt vooral door de komst van nieuwe materialen, toenemende efficiency en prijsdalingen.

 

sculpteo

Amerika versus Europa

Zoals Sculpteo zelf ook aangeeft in het eindrapport, kijken Amerikanen en Europeanen anders aan tegen 3D printen. In de VS ziet men 3D printen als een betrouwbaar productiemiddel voor als je een consistente oplossing zoeken voor een duidelijk probleem. Anders gezegd: de overgrote meerderheid ziet de technologie als een activiteit die bij hun andere activiteiten hoort. Afdelingen die nog geen eigen 3D printers hebben, worden niet anders gezien dan afdelingen die er wel over beschikken. Slechts een op de vier Amerikanen vindt 3D printen een activiteit die duidelijk los staat van hun andere bezigheden. In Europa wordt 3D printen nog steeds gezien als iets dat extra expertise vergt. De onderzoekers zeggen dit verschil in visie des te opmerkelijker te vinden als je bedenkt dat de Europese deelnemers aan de studie zichzelf meer bestempelen als (semi-)professionals dan de Amerikaanse deelnemers.

 

Europa: juridische issues

Dat zorgt ook voor een andere focus. Amerikanen hechten meer belang aan de technologie waarmee ze 3D printen. 68 procent van de Amerikanen vindt de machine de belangrijkste factor, tegen 57 procent van de Europeanen. Bijna twee op de drie Amerikanen noemt materiaalkosten en kosten van verbruiksgoederen belangrijk, tegen minder dan de helft van de Europese deelnemers. Europeanen vinden zaken als opleiding en juridische aspecten dan weer belangrijker dan de Amerikanen vinden. Europeanen vinden ook vaker dat je 3D printen vooral moet gebruiken voor het personaliseren van producten. Opvallend is wel dat in Europa de interesse om een 3D printer te kopen gelijk blijft in de komende vijf jaren. In de VS groeit dat percentage.

Je kunt het volledige rapport hier downloaden (na registratie met een emailadres). In de digitale versie van het 3D print magazine gaan we nog dieper in op de sleutelfactoren die volgens de deelnemers bepalend zijn voor de additive manufacturing strategie.

Back to top button