3D printmarkt

Saxion neemt 3D metaalprinter in gebruik

Het 3D print lab van Saxion in Enschede krijgt vorm. Afgelopen week is de 3D metaalprinter van Concept Laser geleverd, die deze week geïnstalleerd wordt. Samen met vijf bedrijven start het lectoraat Design en Technologie een vervolgproject rond 3D printen.

 

Nieuw Tech for Future project samen met ROC Twente

René Groothedde, projectleider 3D printen bij Saxion en mede-initiatiefnemer van het 3D print lab, heeft voor de Concept Laser MLab een strategisch plek gekozen. “We willen dat zoveel mogelijk mensen die de hogeschool binnenkomen de 3D printer kunnen zien. Daarom deze plek die vanuit de centrale hal zichtbaar is”, legt hij uit.

 

Saxion metaalprinten
René Groothedde bij de 3D metaalprinter die bij Saxion in gebruik wordt genomen.

Nieuw project brengt totale keten in kaart

De machine van Concept Laser gaat een belangrijke rol spelen in het vervolgproject binnen Tech for Future. Samen met vijf bedrijven, waaronder 3 mkb-ondernemingen, gaan studenten en lectoren het hele werkpakket rond 3D metaal printen uitwerken. Dat betekent zowel naar specifieke designregels kijken, producten identificeren die in aanmerking komen voor 3D metaal printen als eventueel zelf printen of uitbesteden. René Groothedde: “We onderzoeken ook wat er bij komt kijken als je zo’n product gaat uitbesteden, net zoals we ook het onderhoud onder de loep gaan nemen.” Ook juridische aspecten komen aan bod. Over twee jaar is voor elk van de vijf bedrijven een businesscase uitgewerkt.

 

Samenwerking met ROC Twente

In het project werkt Saxion samen met het ROC Twente in Hengelo. ROC-leerlingen in metaalbewerking zullen immers in de toekomst ook met additive manufacturing te maken krijgen. Daarom vinden de beide onderwijsinstellingen in Enschede het essentieel ook hen kennis te laten maken met de technologie.

 

3D beton printen

Behalve 3D metaal printen gaat Saxion in het nieuwe lab ook 3D beton printen. Hiermee is al ervaring opgedaan in het project dat deze zomer is afgerond. Het nieuwe projectvoorstel moet komende maanden zijn beslag krijgen.

 

3D print webtool

Bedrijven die kennis willen maken met 3D metaal printen kunnen eveneens terecht bij Saxion. Hiervoor is ruimte gereserveerd in het laboratorium. Op 10 september vindt de officiële opening plaats, gelijktijdig met de opening van het nieuwe mechatronica lab en het FabLab die in de nieuwbouw van Saxion op de Stadscampus in Enschede zijn gehuisvest. Tijdens deze bijeenkomst wordt tevens een 3D print webtool ontwikkeld en presenteert Saxion de resultaten van een onderzoek naar 3D printen, intellectueel eigendom en liability. Opgeven kan hier.

 

Back to top button