3D printmarktApplications

Repair: van 3D scannen naar 3D printen van spare parts

Biedt 3D printen perspectief om een deel van de spare part markt naar zich toe te trekken? Dat is niet helemaal ontdenkbaar, mits er flinke stappen worden gezet aan de materialenkant. En als er software komt die beschadigde onderdelen herkent en ‘repareert’ zodat ze 3D geprint kunnen worden. Op de komende Metav in Düsseldorf toont het DMRC een eerste aanzetten tot zulke modellen inclusief de businesscase.

 

Metav toont concrete voorbeelden van 3D printen als reparatietechniek

Het DMRC is een onderzoeksinstituut van de universiteit van Paderborn dat zich richt op additive manufacturing. Een van de grote projecten waar het bij betrokken is, is Repair. Hier doen verder onder andere Lufthanse en aerospace toeleveranciers mee. “We werken in dit project aan een visie op vraaggestuurde reparatie, die start door een prognose tijdens het vliegen en op de grond omgezet wordt in de productie van het reserveonderdeel”, aldus Jens Pottebaum, Akademischer Oberingenieur bij de leerstoel voor Computeranwendung und Integration in Konstruktion (CIK).

 

Jens Pottebaum, Akademischer Oberingenieur bij de Universität Paderborn: „3D print zal ook in de reparatiewereld voor veranderingen gaan ziorgen." (Foto: DMRC, Paderborn)
Jens Pottebaum, Akademischer Oberingenieur bij de Universität Paderborn: „3D print zal ook in de reparatiewereld voor veranderingen gaan ziorgen.”
(Foto: DMRC, Paderborn)

Optimaliseren bij reparatie

De businesskans die dit biedt is groot, want de luchtvaartindustrie heeft momenteel voor miljarden euro’s aan voorraden reserve delen. Jens Pottebaum waarschuwt echter voor overdreven optimisme. Gelet op het productietempo van 3D printers en ook enkele economische aspecten, zal 3D printen de fysieke magazijnen niet volledig gaan verdringen. Toch ziet hij nog een extra reden om deze weg te vervolgen. Met intelligente software zou je namelijk het te repareren onderdeel kunnen optimaliseren en dan pas produceren met additive manufacturing. Reparatiewerk betekent automatisch dan optimalisatie. Avantys Engineering uit Bad Lippspringe, een van de partners in het Repairproject, ontwikkelt momenteel software die scandata van het beschadigde onderdeel vergelijkt met de originele CAD-modellen. De defecten worden herkend en het systeem genereert het programma voor de 3D printer. Jens Pottebaum: “Met eenvoudige onderdelen lukt dat. Bij complexe onderdelen of beschadigingen, bijvoorbeeld torsie, is deels nog tussenkomst van de mens nodig.”

 

Regelgeving beperkt de inzet

Overigens waarschuwt DMRC-directeur Eric Klemp ervoor dat de regelgeving in de luchtvaart zeer nauwe kaders stelt waarbinnen alles moet gebeuren. Snel een onderdeel 3D printen is vanwege de kwalificaties en certificering haast ondenkbaar. “In andere sectoren verwachten wij dat zowel bestaande businessmodellen versterkt als ook nieuwe servicemodellen, gebaseerd op techniek, zullen ontstaan.”

 

Metav, congres en workshop

Samen met SLM Solutions laat het DMRC op de Metav enkele praktijkcases zien. Daaronder het voorbeeld van een houder, die inmiddels voor additive manufacturing geoptimaliseerd is. De onderzoekers kijken hierbij ook naar de economische effecten van 3D printen in vergelijking met andere productietechnieken. Op de Metav toont het instituut een aantal voorbeelden, zowel in de Additive Manufacturing Area in hal 16 als ook wordt er in het Inside 3D Printing congres aandacht aan besteed. Op de eerste dag van de Metav, dinsdag 23 februari, organiseert het DMRC een openbare workshop in het kader van het Repair project. Deze vindt overigens bij de universiteit in Paderborn zelf plaats.

Meer informatie:

Het achtergrond artikel over het Repair project in het 3D printmagazine

Additive Manufacturing Area op de Metav

Inside 3D Printing congres tijdens de Metav

 

Back to top button