ManufacturersTechnology

Orlas Creator: 3D metaalprinter voor € 80k

Het Duitse OR Laser schudt met de Orlas Creator de 3D metaalprintmarkt op. Voor € 80.000 euro levert het bedrijf een compleet 3D metaalprintsysteem. Dat is inclusief een speciaal hiervoor ontwikkeld CADCAM systeem. Het doel: metaalprinten bereikbaar maken voor het MKB.

 

OR Laser is geen nieuwkomer. Uri Resnik is al bijna twee decennia geleden begonnen met het integreren van lasertechnologie in claddingsystemen voor de matrijzen reparatie. Het bedrijf heeft in het Fraunhofer een sterke R&D partner. De laatste jaren volgt men de ontwikkelingen in de markt voor 3D metaalprinten op de voet. “De markt is rijp voor grootschalige introductie”, meent Markus Wolf, CTO. “Het MKB is vaak al goed bekend met de techniek en het proces. De technologie ligt echter vaak buiten hun bereik door de kosten en de complexiteit.”

Duitse laserfabrikant verlaag instapdrempel 3D metaalprinten

Daar moet de Orlas Creator verandering in brengen. De 3D metaalprinter is ontwikkeld om de technologie bereikbaar te maken voor het midden- en kleinbedrijf. De eerste drempel die men heeft genomen is de prijs. € 80.000 voor een compleet systeem inclusief de software ligt om minder dan de helft van wat tot nog toe gangbaar is voor SLM technologie. “We willen ook met de prijs innovatief zijn”, zegt Wolf. Doordat men ongeveer 80% van de onderdelen in eigen huis produceert, weet men de kosten laag te houden. “Vergeet niet dat we een laserproducent zijn.” De Duitsers bouwen zelf ook laserbronnen. In de nieuwe Orlas Creator zit een 250 w Yb fiberlaser met een focusdiamater van 40 µm. Als lens gebruikt men een F-Theta lens. Ondanks de lage prijs, slaagt men er toch in om een aantal bijzondere features in de machine aan te brengen.

 

Creator
De bouwkamer met het cilindrische bouwplatform. De recoater draait één keer rond om een nieuwe laag poeder aan te brengen.

 

Circulaire recoater versnelt proces

De ronde bouwkamer is niet helemaal nieuw. Wat wel nieuw is, is dat OR Laser een circulaire wisser voor de nieuwe poederlaag gebruikt, die dus vanuit het midden rond draait. Deze ronddraaiende recoater werkt volgens Markus Wolf sneller dan de lineair bewegende systemen. Een tweede bijzonderheid is dat de afzuiging voor het beschermgas in de deur is geïntegreerd. Daardoor wordt dicht bij het werkstuk afgezogen en ontstaat er minder turbulentie. Ook kan men hiermee in de bouwkamer sneller (binnen 2 minuten) het zuurstofgehalte onder de 1% brengen. Als beschermgas kan er zowel met argon als stikstof worden gewerkt. De 250 W laserbron is een open systeem: gebruikers kunnen parameters van de laserbron zelf veranderen als ze dat willen. Qua laagdikten werkt men met lagen van 20 tot 100 µm, maar volgens Markus Wolf is men in de toekomst in staat om met nog dunnere lagen te werken.

Poeder in cartridges

De vierde innovatie zit in de handling van de poeders. OR Laser kiest voor cartridges. Markus Wolf: “Naast de industrie denken we ook aan de juwelenmarkt en dentale industrie als markten voor de Creator. Dat stelt andere eisen aan de poederhandling. Bovendien willen we de risico’s voor de operator zoveel mogelijk minimaliseren.” Volgens Wolf betekent dit dat het wisselen van het ene naar het andere metaal relatief eenvoudig en snel kan gebeuren.

 

Orlas Creator
De besturing kan via een tablet bediend worden.

Bediening via tablet en cloud systeem

De laatste innovatie zit in de besturing. De Duitse fabrikant heeft een eigen besturing ontwikkeld en levert de 3D metaalprinter met een eigen softwarepakket Orlassuite, zodat het veel gebruikte Magics van Materialise niet nodig is. De besturing wordt bediend via een tablet die in een speciale houder aan de voorkant van de machine wordt geschoven. Via een speciale cloudapp kan de operator met de tablet meerdere machines bedienen en volgen, ongeacht de locatie waar ze staan. OR Laser wil de eerste 3D metaalprinters in 2017 uitleveren. Daarna besluit men pas of de reeks uitgebreid wordt met machines met een grotere bouwkamer. Wel staat al vast dat er in de loop van 2017 ook een versie komt die geschikt is voor reactieve materialen.

 

Back to top button