3D printmarkt

Een op de vijf verspanende bedrijven: 3D printen wordt standaard technologie

Een op de vijf verspanende bedrijven in Nederland verwacht dat 3D printen een standaard technologie gaat worden en draaien en frezen geleidelijk zal vervangen. Het merendeel ziet het als een aanvullende technologie, naast verspanende technieken. Dat blijkt uit de Benchmark Verspanen 2016, die vorige week op de ESEF werd gepresenteerd.

 

Onno Ponfoort: het ene vervangt niet het andere

Made-in-Europe, het online magazine voor CNC-verspanen en additive manufacturing (en het Jaarboek Verspanen) heeft samen met Koninklijke Metaalunie en de ESEF / Jaarbeurs een onderzoek gedaan onder verspanende bedrijven. Daarbij is ook gevraagd naar hun visie op additive manufacturing in zijn algemeen en 3D metaalprinten in het bijzonder. Hieruit blijkt dat de meningen verdeeld zijn: van absolute believers tot een groep die verwacht dat het een niche technologie blijft.

De interesse voor de Guided Tour 3D op de techniShow was vorige week groot. Op de foto bekijken enkele deelnemers de 3D geprinte fiets van Renishaw.
De interesse voor de Guided Tour 3D op de TechniShow was vorige week groot. Op de foto bekijken enkele deelnemers de 3D geprinte fiets van Renishaw.

 

Meerderheid: AM blijft aanvullende techniek

Van alle deelnemers verwacht 67% dat additive manufacturing een aanvullende techniek zal blijven, maar wel zijn plek gaat vinden in het verspanend bedrijf. Van de verspanende OEM’ers denkt 67% dat 3D metaalprinten het frezen en draaien geleidelijk zal gaan vervangen. 30% van deze groep ziet de nieuwe maaktechnologie zelfs een standaard technologie in de verspaning worden. Van alle deelnemers rekent 21% hierop, terwijl 10% zegt dat 3D metaalprinten zich niet zal doorontwikkelen tot een standaard bewerkingstechniek. Bij de algemene OEM’ers, die dus over een breed aantal technologieën beschikken, ligt dit percentage overigens aanzienlijk hoger dan bij de OEM’ers voor wie verspanen een kerntaak is. De groep is zelfs dubbel zo groot. Van de algemene toeleveranciers heeft momenteel 16% al 3D printtechnologie in eigen huis, ofwel metaalprinten ofwel kunststof. Logischerwijs is de groep die zich al bezig houdt met kunststof 3D printen het grootst. Bij de toeleveranciers voor wie verspanen een kerncompetentie is, ligt dit aandeel veel lager. Slechts 10% van hen heeft al 3D printtechnologie in huis.

 

Onno Ponfoort: verspanen en 3D printen

De visie van de OEM’ers dat additive manufacturing een aanvullende technologie is, sluit goed aan op de opmerking van Onno Ponfoort van Berenschot, die op de laatste beursdag van ESEF en TechniShow samen met Hans van Thoor een presentatie gaf in het 3D Printing congres. “Het is niet een kwestie van de ene machine eruit en de andere erin en we gaan 3D printen”, zo stak Ponfoort van wal. “3D printen is een aanvullende technologie.” Het frezen en draaien blijft dus, maar waar het extra waarde toevoegt, zullen bedrijven gaan 3D printen. De grote interesse voor de bijeenkomst tekent overigens de belangstelling in de maakindustrie voor het onderwerp. Ondanks het vroege tijdstip (de conferentie startte om 7 uur met een ontbijt waarna om 8 uur de presentaties begonnen) trok zo’n 170 deelnemers uit zowel de metaal- als kunststofverwerkende industrie.

FOTO: Bender Techniek was een van de bedrijven uit de verspaning die op de TechniShow naast frees- en draaimachines ook deze 3D metaalprinter van EOS toonde.

 

Back to top button