Technology

Nieuwe Lasertec 30 metaalprinter gebouwd zoals CNC-machine

Gegoten componenten moeten thermische stabiliteit vergroten

DMG Mori heeft de derde generatie van de Lasertec 30 SLM 3D metaalprinter vanaf de basis opnieuw ontworpen. Met vier lasers en een bereik van 325 bij 325 bij 400 mm, positioneert het AM-systeem zich in het drukke segment van midden formaat 3D metaalprinters. Bijzonder is de keuze van DMG Mori om kritische onderdelen van het machineframe te gieten.Dat is de machinebouwer natuurlijk gewend vanuit de bouw van CNC-machines. In de AM-industrie is dit evenwel een uitzondering. De meeste fabrikanten kiezen hier niet voor omdat de dynamische krachten op een AM-systeem veel geringer zijn dan op een CNC-machine. Vanuit dat oogpunt is het dus niet nodig. DMG Mori heeft echter een goede reden om wel hiervoor te kiezen: stijfheid en voorspelbaarheid.


Floating Process Chamber zet gelijkmatig uit in alle vier de richtingen


Thermische expansie aangepakt

Dat het frame gegoten is heeft daarnaast alles te maken met de warmteontwikkeling in de machine. Vanuit de CNC-technologie is daar veel ervaring mee opgedaan. Deze ervaring gebruikt DMG Mori om de invloed van thermische expansie te minimaliseren. Dat gebeurt onder andere door de Floating Process Camber. Deze unit is volledig geïsoleerd en zal bij temperatuurschommelingen in alle vier de richtingen gelijkmatig uitzetten of krimpen. De optieken staan op gegoten gantry componenten. Door de recoater continu te kalibreren ten opzichte van een referentievlak, blijft de afstand (Z-as) tussen het poederbed en de optieken constant. Voor elke afwijking in de Z-richting wordt gecompenseerd. DMG Mori verwacht veelvoorkomende problemen met recoaten te voorkomen.


Snel wisselen bouwkamer

Nieuw op de DMG Mori Lasertec SLM 3rd Gen is de mogelijkheid om de bouwkamer snel te wisselen. Hierdoor verbetert de productiviteit verder. Afdekkingen voor de bouwkamer en het werkgebied worden tijdens bedrijf in het werkgebied bewaard. Deze worden gebruikt om de build container af te sluiten bij verwijdering en om ervoor te zorgen dat de inerte gasatmosfeer in de machine behouden blijft. De volgende bouwopdracht kan snel worden gestart zonder dat het inert gas opnieuw overstroomt.

Recoater kan losgekoppeld worden

Verder past de machinebouwer een monitoringsysteem toe: camera’s scannen na elke bouwlaag deze af op zoek naar anomalieën, voordat de recoater een verse laag poeder aanbrengt. Als een oneffenheid zo niet op tijd wordt gedetecteerd, dan is de bidirectionele recoater uitgerust met een mechanisme die de recoater direct loskoppelt van de aandrijving. Zo wordt de recoater beschermd tegen botsingen. Op die manier wordt kostbaar verlies van het herstellen ven de recoater voorkomen.


Verder is de gasstroom vernieuwd. Qua bediening integreert DMG Mori bij deze metaalprinter Celos X. Deze HMI begeleidt de operator stap voor stap door het werkproces en toont de operator ophet scherm welke handelingen gedaan moeten worden.

Back to top button