Top story

Na regen komt zonneschijn, maar niet voor elke speler in de AM-industrie

Alex Huckstepp (Digital Alloys) schetst hoe de komende recessie de 3D printindustrie zal veranderen

Highlights
  • Tijdens vorige recessies kromp de AM-industrie en vergde herstel 2 tot 3 jaar
  • Toenemende druk op AM-bedrijven om waarde te leveren
  • Lange ROI en complexe verdienmodellen leggen het af tegen snel te implementeren oplossingen
  • Miljardenmarkt durfkapitaal droogt op

Als zich één sector presenteert als probleemoplosser in de Coronacrisis, dan is het de 3D printindustrie. De cijfers van Q1 die stilaan binnensijpelen, laten echter zien dat de sector net als andere segmenten in de maakindustrie hard geraakt wordt. De branche staat dan ook op de drempel van een nieuw tijdperk. Bedrijven die zich het beste en snelste aanpassen aan de nieuwe realiteit, zullen beloond worden met hun eigen overleving, schrijft Alex Huckstepp, VP Business Development bij Digital Alloys.


Onder de titel The 3D Printing Industry Will Be Reshaped, heeft de business developer bij Digital Alloys en blogpost op de eigen site van de fabrikant geschreven over de recessie die zich ook in de AM-industrie zal manifesteren. Want als budgetten in de industrie onder druk komen te staan, zijn de budgetten voor nieuwe productietechnologie de eerste waarin gesnoeid wordt. De 3D printindustrie heeft geprofiteerd van de langste bullmarkt op de aandelenbeurzen. De laatste jaren is er $ 3 miljard aan durfkapitaal naar de sector gevloeid, volgens Pitchbook een kwart van de huidige waarde van de AM-industrie. Huckstepp zegt dat 3D printen een vruchtbaar landschap heeft gevormd waarop klanten naar hartenlust konden grazen. Nu dreigt er droogte.

$ 3 miljard durfkapitaal is de laatste jaren in 3D printen geïnvesteerd, nu droogt het durfkapitaal op

Zo heeft de AM-industrie in de vorige recessies gereageerd.

Toenemende druk om waarde te leveren

Dat zal de druk op de aanbieders van 3D printtechnologie verhogen, verwacht Alex Huckstepp. “Terwijl de overall uitgaven aan 3D printen dit jaar waarschijnlijk krimpen, komt een toch al overvolle industrietak onder toenemende druk om waarde te leveren.” Op langere termijn biedt de Coronacrisis zeker kansen aan de sector, bijvoorbeeld voor risicovermindering in supply chains, digitalisering en kortere aanvoerketens. Maar op korte termijn zijn er negatieve effecten.

Durfkapitaal droogt op; omzetten dalen

Alex Huckstepp noemt allereerst het opdrogen van durfkapitaal. Volgens hem heeft een aantal 3D printbedrijven dit in de gaten en zijn ze al bezig alternatieve financieringsbronnen aan te boren en hun kosten te verlagen. De grotere 3D printbedrijven hebben al medewerkers ontslagen. Het tweede korte termijneffect is dat als industrieën hun uitgaven reduceren, andere bedrijven hun omzet zien teruglopen. Dat zie je al terug in de recente PMI-cijfers uit de hele wereld, die in een ongekende snelheid in elkaar zakken. “Omdat de pandemie zowel beperkingen oplegt aan de aanvoer als vraagkant”, schrijft Alex Huckstepp van Digital Alloys.

Wat heeft Digital Alloy zelf gedaan? Ook Digital Alloys is nog een startup. De onderneming heeft direct na de uitbraak van de pandemie maatregelen genomen, niet alleen om medewerkers te beschermen ook om de financiële positie te versterken. Het management ziet af van bonussen en neemt genoegen met een lager salaris; het marketingbudget is op nul gezet, inclusief dat voor beurzen; softwareprojecten met externe partners zijn stopgezet en er is afscheid genomen van contractors. Daarnaast hebben de investeerders extra geld in de onderneming gepompt. Dankzij de maatregelen kan de onderneming zeker twee kwartalen extra door.

Omzetkrimp van 5 tot 25%

Voorspellen hoe groot de impact op de 3D printindustrie wordt, is lastig. Hij kijkt terug naar de vorige diepe recessies, die van 2001 (dotcom crisis) en die van 2008 (financiële crisis). Beide keren liep de omzet bij de 3D printbedrijven met 15 tot 25% terug en duurde het herstel twee tot drie jaar. Er is wel een verschil met toen: de AM-industrie bevindt zich in een andere fase: de sector is méér gediversifieerd, er is een toenemende accaptie van 3D printen van tooling en eindproducten en bedrijven hebben hun verdienmodellen aangepast zodat ze een grotere continue inkomstenstroom genereren. Alex Huckstepp verwijst naar cijfers die 3D Hubs begin dit jaar presenteerde en waarin sommige onderzoekers de huidige neergang al voorspelden. Digital Alloys verwacht dat de markt 5 tot 20% gaat krimpen als meer data bekend worden.

Wie gaat profiteren van deze groei?

De markt verwacht snelle ROI en implementatie

De belangrijkste boodschap van Alex Huckstepp zit in de laatste alinea. Hij rekent erop dat het businessklimaat blijvend verandert.

“De volgende fase van de industrie zal in toenemende mate vereisen dat technologieën de zakelijke behoeften op korte termijn oplossen en bewijzen dat ze dat consistent, economisch en schaalbaar kunnen doen.”

In de toekomst zal het accent verschuiven naar kosten- en tijdbesparing, de mogelijkheid om toeleveringsketens te digitaliseren, te verkorten en de risico’s te verminderen. Technologieën en businesscases met een lange en onzekere ROI zullen het onderspit delven ten faveure van oplossingen die snel en eenvoudig geïmplementeerd kunnen worden. Technieken en producten die commodities zijn, komen verder onder prijsdruk. Onderscheidende technologieën zullen een hogere marge opleveren.

Alex Huckstepp (Digital Alloys)

Alex Huckstepp: “Bedrijven die zich snel aanpassen om hun klanten te helpen overleven met bewezen en onderscheidende oplossingen, worden beloond met hun eigen overleving. Dat zijn de bedrijven die het volgend hoofdstuk meeschrijven.”

Je kunt de volledige blogpost met grafieken en links hier lezen.

Back to top button