3D printmarkt

Moederbedrijf Trideus failliet na verlies distributiecontract

Groep kwam verzwakt in de perfect storm door corona terecht

De Unitum Group BV heeft de boeken neergelegd. De curatoren zijn bezig met het faillissement van de Belgische 3D print groep af te wikkelen. Door het kwijtraken van de distributieovereenkomst met Ultimaker begin vorig jaar en door de impact van de coronacrisis kwam de groep verzwakt in een perfecte storm terecht, zegt Guy Van der Celen, interim CEO van de groep.


Met dit faillissement komt een eind aan Distrinova en Trideus, twee bekende merknamen in de 3D printermarkt in de Benelux die, samen met het Distrinova Service Center, de activiteiten van de Unitum Group uitmaakten.

Guy Van der Celen: doodzonde

In het voorjaar van 2019 stond bij Trideus in Ham de toen grootste 3D printerfarm van Europa, 60 Ultimaker 3D printers die in totaal duizenden demostukken voor de fabrikant printten.

Meerdere oorzaken

“Door de snelle groei en de veel te ambitieuze diversificatie van de activiteiten en het productportfolio, zoals de introductie van verschillende industriële printers, ontspoorde de kostenstructuur. Die werd vooral met schuld gefinancierd”, zegt Guy Van der Celen. Hij werd medio 2019 als interimmanager aangetrokken om de groep te herstructureren en de transitie vorm te geven. Net op het ogenblik dat de positieve resultaten van de herstructurering zichtbaar werden, verdween door het verlies van de distributieovereenkomst met Ultimaker een substantieel deel van de omzet van de groep.

Groei Trideus kon verliezen niet stelpen

“De herstructurering in 2019, de aangepaste strategische focus en de verbeterde managementprocessen hadden een zeer positief effect op de rentabiliteit. Kwartaal 1 en 2 van 2020 waren zeer sterk”, zegt de CEO van de groep. “Maar toen in de loop van het tweede en derde kwartaal de Coronacrisis pas goed op stoom kwam, verzeilde de groep in de perfecte storm.” Ondanks het feit dat Trideus snel bleef groeien en Distrinova enkele belangrijke nieuwe distributiecontracten kon afsluiten, onder andere met Makerbot en BCN3D, kon het verlies van de omzet in Ultimaker niet tijdig worden opgevangen.

BCN3D Sigma D25
De distributieovereenkomst met BCN3D die Unitum eind vorig jaar afsloot heeft de groep niet kunnen redden.

Doodzonde

Omdat de activiteiten van Trideus in die periode zowel succesvol als rendabel waren, heeft Guy Van der Celen nog geprobeerd om met verschillende partners een doorstart te maken. Deze zijn, vooral omwille van de schuldenpositie, op het laatste moment afgehaakt. De CEO vindt het doodzonde dat hem uiteindelijk niets anders restte dan het faillissement aan te vragen. Hij blijft er van overtuigd dat de fundamenten van de groep onaangetast waren, waaronder een groeiende markt, een sterke marktleiderschapspositie, een kwalitatief productenaanbod, een gerespecteerde servicegraad en, tenslotte een erg gewaardeerd team van 3D experts. De kans op een succesvolle herstart is volgens Van der Celen inmiddels verkeken, vooral omdat de expertise van de medewerkers hoog gewaardeerd werd door andere spelers in deze markt. “De ruggengraat van elke onderneming, de medewerkers met hun gegeerde expertise, hebben onmiddellijk na het faillissement onderdak gevonden. Dat is zonder meer zeer goed voor hen, maar staat de geboorte van een NewCo Trideus in de weg. Dit is jammer, want zo verdwijnt een zeer gereputeerde en gewaardeerde speler van de markt.”

De schuldenpositie van de Unitum Group was in 2018, zo blijkt uit het jaarverslag, opgelopen tot ruim € 2,8 miljoen. Ultimaker wilde niet op dit artikel reageren omdat wederzijds vertrouwen een belangrijk element is in de overeenkomsten met de zakenpartners, laat de printerfabrikant desgevraagd weten.

HP JF 300

Foto: Trideus is in 2018 onder andere reseller geworden voor de HP Jet Fusion 300/500 serie, waarmee het bedrijf de industriële markt betrad. De snelle groei is een van de factoren die bij het faillisement hebben meegspeeld.

Back to top button