MaterialsTechnology

Miljoenen Vlaams onderzoeksgeld beschikbaar voor goede projecten

SIM, het Vlaams innovatiecluster voor materialen, zoekt nog onderzoeksprojecten rond materiaalinnovatie bij bedrijven. Dit kunnen uiteraard ook 3D-print gerelateerde onderzoekstrajecten zijn.

 

16e call van SIM loopt half september af.

SIM is een strategisch onderzoekcluster in Vlaanderen, dat met name de schakel vormt tussen bedrijven en onderzoeksinstituten. Flam3D, de branchevereniging voor de 3D printindustrie, is sinds kort onderdeel van SIM. Half september loopt een nieuwe call af. Consortia van bedrijven kunnen projectvoorstellen indienen. Dit is een open call, maar wie nog dit jaar zekerheid wil hebben over de goedkeuring van zijn project dient zijn voorstel wel ten laatste medio september in te dienen.

 

Onderzoek naar siliconen 3D printen

Giovanni Vleminckx van Materialise deed als programmamanager bij een van de SIM projecten deze oproep onlangs nog tijdens het Advanced Engineering evenement in Gent. Met de subsidies stelt SIM bedrijven in staat om niet alleen hun eigen inspannigen deels te laten subsidiëren maar ook het deel van het materiaalonderzoek dat wordt verricht door de Vlaamse onderzoeksinstituten. In 2017 heeft SIM voor ruim € 23 miljoen subsidies  toegekend. En ook voor 2018 zijn budgetten in dezelfde grootteorde beschikbaar. “Kom dus af met de uitdagingen en laten we zorgen dat dit geld niet op de plank blijft liggen”, zegt Kris Binon, directeur van Flam3D. Vanuit deze organisatie worden bedrijven gemobiliseerd om hun vragen op materiaalgebied te concretiseren zodat de bedrijven samen met de geschikte onderzoekscentra ermee aan de slag kunnen gaan. Eén van de voorbeelden is een onderzoek naar het 3D printen met siliconen.

 

Absolute deadline op 14 september

Wie voor het einde van het kalenderjaar zekerheid wil hebben omtrent de goedkeuring van zijn of haar project dient het voorstel ten laatste op 14 september in te dienen. “Je kunt de maand na de indiening zelfs starten met je project, maar dat is dan op eigen risico. Zekerheid over je subsidie heb je uiteraard pas nadat de aanvraag is goedgekeurd.” Kris Binon denkt dat er in de SIM programma’s absoluut kansen liggen voor bedrijven die bezig zijn hun businesscase voor 3D printen rond te maken.

Meer informatie is te vinden op de website van SIM. En: 14 september 17.00 uur is de absolute deadline voor het aanvragen van subsidies op budget 2018.

 

Back to top button