3D printmarkt

Meer steun voor 3D printen vanuit MIA / Vamil regeling

Investeren in 3D printers kan vanaf dit jaar in Nederland financieel aantrekkelijker zijn. De MIA / Vamil regeling is namelijk verruimd wat betreft 3D printen, omdat vanuit de Europese Unie ruimere steun is toegestaan als bedrijven in grondstof besparende productiemiddelen investeren. En daartoe wordt 3D printen gerekend.


De steun is bedoeld om de meerkosten van zo’n investering ten opzichte van de conventionele, minder duurzame oplossing voor de ondernemer kleiner te maken. 3D printen wordt in de aangepaste regeling voor 2021 expliciet genoemd en krijgt met F1211 voor het eerst een eigen code mee.

Voor het eerst eigen code voor 3D printen

“Voorheen zat 3D printen in de algemene codes voor grondstof besparende investeringen. We willen het voor ondernemers zichtbaarder maken. We willen ondernemers erop wijzen dat 3D printen een goede kans maakt binnen de voorwaarde die de regeling stelt”, zegt Wim Boeken, adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze instantie, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voert, samen met de Belastingdienst, de MIA/Vamil regeling uit. Dit jaar zijn de percentages die maximaal vergoed mogen worden, verhoogd. Binnen de code F 1211 worden vier duurzame doelstellingen voor 3D printers herkend. De percentages zijn eveneens opgetrokken. Voor het mkb betekent dit tot 45% MIA voordeel en 75% Vamil. De eventuele onderzoekskosten, opleiding- en certificatiekosten die direct aan de investering zijn te linken, kunnen meegeteld worden bij de investering. Wel geldt als strikte eis dat de terugverdientijd van de extra investering meer dan 5 jaar moet bedragen om in aanmerking te komen voor extra steun.

Bijna half miljoen aan MIA/Vamil subsidie

In 2021 heeft de RVO 17 maal een melding ontvangen voor code F1211 (3D printer voor duurzamer produceren). Hiermee is een totaalbedrag voor investeringen in 3D printers aangevraagd van € 451.862.

Het volledige artikel met een voorbeeldberekening kun je in de voorjaarseditie van 3D Print magazine lezen

Back to top button