ManufacturersTechnology

Materialise Build Processoren versnellen innovatie desktop 3D-printers

Desktop 3D-printers zijn bezig met een professionaliseringsslag en staan op de drempel van professionele toepassingen. Voor Materialise is dat een van de redenen om de fabrikanten van desktop 3D-printers te gaan ondersteunen bij de software-ontwikkeling.

 

Desktop 3D printers schuiven op richting industriële toepassingen

De Nederlandse printerfabrikanten Leapfrog en Felix en het Taiwanese RayOptics zijn de eerste waar Materialise mee samenwerkt. Build Processor, het pakket dat de communicatie tussen de ontwerpsoftware en de 3D-printer stroomlijnt en het 3D-printen vereenvoudigt, komt hiermee beschikbaar voor een segment dat tot voor kort nog als do it your self of home printing werd aangeduid.

 

Naar elkaar toegroeien
“Hoewel wij denken dat er een middensegment ontstaat, geloven we wel dat de desktop printers en het professionele segment naar elkaar toegroeien”, zegt Karel Brans, manager strategische partnerships bij Materialise. “De technologie van de desktop printers wordt beter en beter. Deze bedrijven ontwikkelen zich heel snel. Een aantal toestellen heeft echt de potentie om door te breken buiten het DIY segment.” Om de vaak jonge fabrikanten van dergelijke 3D-printers een kans te geven sneller te innoveren en zich te professionaliseren, wil Materialise een deel van hun software-ontwikkeling ondersteunen. Overigens, ook andere partijen proberen op zo’n manier een voet tussen de deur te krijgen.

 

Consolidatie?
Desktop innovatie heeft voor een snelle ontwikkeling van dit segment gezorgd, waardoor deze 3D-printers ook aantrekkelijk beginnen te worden voor de professionele gebruiker. Denk bijvoorbeeld aan ontwerpers en engineers die een 3D-printer op hun bureau willen hebben. Karel Brans denkt dat veel van deze fabrikanten beseffen dat ze de stap naar professionele gebruikers moeten zetten omdat ze niet alleen afhankelijk kunnen zijn van verkopen voor thuisgebruik. Hij verwacht daarom ook in dit segment een consolidatie. “Veel van deze bedrijven zijn de afgelopen jaren gestart. Ik heb de indruk dat het nu moeilijker wordt om nog te starten, mits je een creatief idee hebt. Eerder zal het aantal system manufacturers gaan afnemen, alhoewel we dat punt nog niet bereikt hebben.”

Een uitgebreider artikel over de beweegredenen van Materialise voor deze stap, verschijnt in de februari editie van het 3D-print magazine. Materialise neemt begin maart deel aan zowel RapidPro Industrial als RapidPro Home Professional in Veldhoven.

Back to top button