Applications

Masterclass AM Metaal startpunt van verkenning 3D metaalprinten

Start half april bij Hogeschool Utrecht

Bij Hogeschool Utrecht start half april een masterclass Additive Manufacturing Metaal. Het initiatief hiervoor komt van Horizon Flevoland, een regionale ontwikkelingsmaatschappij. Het doel van de masterclass, waaraan meerdere partijen meewerken, is de deelnemers bewust te maken van de mogelijkheden die 3D metaalprinten biedt als oplossing voor een aantal actuele uitdagingen.


3D printen is een middel, geen doel op zichzelf. “Het kan wel een belangrijk hulpmiddel zijn naar een duurzaam producerend Nederland”, zegt Arjan de Bruin, projectmanager en business developer High Tech Systemen en Materialen bij Horizon Flevoland. De masterclass bestaat uit zes bijeenkomsten. Het is belangrijk dat de blik binnen de maakbedrijven verbreed wordt. Voor het oplossen van tal van problemen, uiteenlopend van de energietransitie en het gebrek aan vakmensen tot en met supply chain onderbrekingen, volstaan de gewone oplossingen niet meer. “We moeten dingen fundamenteel anders gaan doen”, zegt Arjan de Bruin. “3D metaalprinten en digitalisering zijn hulpmiddelen daarvoor.”

Wij zien een verschuiving van printen voor dummies naar printen voor gevorderden

Verkenningstocht

Veel bedrijven zijn echter nog altijd terughoudend als het om 3D metaalprinten gaat. Marc de Smit, engineer bij het Metal Additive Manufacturing Center van het NLR in Marknesse, denkt dat dit deels komt door de teleurstellende ervaringen van enkele jaren geleden. Toen was additive manufacturing een hype; voor veel bedrijven is de belofte niet waargemaakt. Hij merkt echter dat de interesse de laatste tijd weer toeneemt, mede doordat het aanbod van AM-technologie groter is en er veel meer kennis is opgebouwd. Het NLR heeft zelf fors geïnvesteerd in uitbreiding van het AM-technologie-aanbod en kennisontwikkeling. “Wij zien een verschuiving van printen voor dummies naar printen voor gevorderden. Er is veel meer kennis bij de industrie; wij werken samen met bedrijven die hands-on ervaring hebben en hun kennis willen verdiepen.”

Onvoldoende bewust van de kansen

Toch is de meerderheid van de bedrijven zich onvoldoende bewust van de kansen die metaal additive manufacturing biedt maar ook waar de grenzen liggen als het om de toepassing gaat. Voor die bedrijven is de masterclass Additive Manufacturing Metaal bedoeld. Arjan de Bruin: “Uiteindelijk willen we bedrijven meekrijgen op een verkenningstocht. Niet om zieltjes voor additive manufacturing te winnen, maar deelnemers de expertise te geven waarmee ze gefundeerd een oordeel kunnen vellen. We willen dat ze gaan nadenken over hoe de techniek in hun ketens in te zetten en hoe ze daar draagvlak voor krijgen.”

Quick scan voor deelnemers

Het consortium dat de masterclass organiseert, bestaat naast Hogeschool Utrecht en Horizon Flevoland uit TechnoHub Woerden, de vereniging ION (oppervlaktebehandeling), Flam3D en Fraunhofer Project Center. Dit laatste instituut voert na afloop van de masterclass bij de deelnemende bedrijven een quick scan uit om mogelijke toepassingen van metaal additive manufacturing in kaart te brengen. De docenten komen van kennisinstellingen, universiteiten in de Benelux en Hogeschool Utrecht die al langere tijd een post hbo-opleiding Metaaldeskundige aanbiedt. “Onder de deelnemers daarvan merken we eveneens dat de interesse naar additive manufacturing toeneemt”, zegt Lenneke Kok, studie-adviseur na- en bijscholing engineering van Hogeschool Utrecht. Levert de masterclass inzicht op in de nieuwste ontwikkelingen in AM metaal, de opleiding metaalkunde biedt deelnemers die verder willen met 3D metaalprinten die diepgang van metaalkunde.

Thema’s masterclass

Onderwerpen die in de masterclass aan bod komen, zijn AM-technieken zoals laser powderbed fusion, depositie (onder andere WAAM en lasersmelten van powderblown) en metaal extrusie (printen met metaalgevuld filament dat daarna uitgewassen en gesinterd wordt). Ontwerpen voor AM, simulatie, mechanische eigenschappen, (NDO) testen, toepassen van 3D geprinte onderdelen en de veiligheid ervan en tot slot certificering, standaardisatie en kwalificatie. De masterclass wordt deels gegeven bij Hogeschool Utrecht, deels bij TechnoHub Woerden en de slotbijeenkomst vindt plaats bij het NLR in Marknesse. Hier kunnen de deelnemers de technologie live ervaren. Behalve inzicht in de voor- en nadelen van additive manufacturing vergeleken met andere productietechnieken krijgen de deelnemers ook bedrijfseconomisch inzicht om te beoordelen waar kansen in hun eigen organisatie liggen.

Deelname aan de masterclass (van 14 april tot en met 7 juli 2022, maximaal 25 deelnemers) kost € 2100,-. Voor leden van TechnoHub die serieus overwegen metaal additive manufacturing in te zetten, zijn er vouchers beschikbaar. Daarmee kan één medewerker per bedrijf gratis deelnemen. Meer informatie vind je hier

Back to top button