Materials

Kennis van hergebruik kunststoffen biedt exportkans

Live Stage Plastic Arena op Kunststoffenbeurs prikkelt, daagt uit en confronteert

De kunststoffenindustrie kan wat betreft hergebruik van materialen leren van de papier- en metaalindustrie. Hierin moet de sector versnellen. Als de Nederlandse kunststofketen nu gaat innoveren en de plastic waardeketen slimmer inricht, kan die kennis over enkele jaren geëxporteerd worden. “Want ik verwacht dat het internationale speelveld voor de kunststoffenindustrie circulair wordt. Nederland moet hiervoor de proeftuin worden”, zegt Gijs Langeveld, directeur Polymer Science Park.


Gijs Langeveld is een van de experts uit de kunststoffen waardeketen in de Benelux die een 10-minuten presentatie houdt in de Live Stage Plastic Arena op de Kunststoffenbeurs (14 en 15 september). Dit is een nieuw onderdeel van de beurs. Het is een open podium in hal 2. Hier geven prominenten uit de sector in een 10-minuten interview hun visie op actuele thema’s  “In het stramien van talkshows”, legt Timo van Leent uit. “Bezoekers luisteren 10 minuten, reageren direct of gaan weer verder met hun beursbezoek.” Het doel is de bezoekers te inspireren om met thema’s als duurzaamheid, recycling, co2-afdruk en digitalisering aan de slag te gaan.

De keten is nu redelijk lineair ingericht op basis van de beste prijs. We zullen meer moeten kijken naar behoud van materiaal

Gijs Langeveld: kunststoffen zijn een enabler, maar de branche moet ook aan de slag met de negatieve spillover.

Uitdagend en confronterend

De visies die op Live Stage Plastic Arena gepresenteerd worden, zijn uitdagend , prikkelend en soms ook confronterend.  Duurzaamheid is een thema dat meerdere sprekers oppakken, iets dat Gijs Langeveld niet verbaast. De directeur van het Polymer Science Park in Zwolle vindt dat de industrie de positieve aspecten van kunststoffen meer moet uitstralen. “Want een heleboel andere transities gaan zonder kunststoffen niet lukken.” Kunststoffen zijn een enabler voor wind- en zone-energie, voor e-mobility. “Dat is de positieve boodschap.” “Er wordt steeds meer bekend over de impact van plastics op de aarde, zoals microplastics, en meestal is dat niet heel positief. Wat gaat dat betekenen voor de licence-to-operate in de kunststofwaardeketen? Soms schuilt het gevaar in wat je niet weet.”

Transitie versnellen

Aan de voorkant moet de branche aan de slag gaan met de negatieve spillover, vindt Gijs Langeveld. De belangrijkste stap is het terugdringen van gebruik van fossiele grondstoffen voor plastics. Deze transitie is in gang gezet, maar verloopt langzaam. Méér biobased materialen is één oplossingsrichting; de waardeketen slimmer inrichten om méér kunststoffen te hergebruiken is absoluut een richting waarin de keten moet bewegen. “De keten is nu redelijk lineair ingericht op basis van de beste prijs. We zullen meer moeten kijken naar behoud van materiaal.” Dat kan door designs te veranderen, door voor recyclaat te gaan ontwerpen én door meer kunststoffen te hergebruiken.  

Rol overheid

Gijs Langeveld vindt dat de overheid zich op dit vlak wel actiever als regisseur mag gedragen. Een duidelijk speelveld afbakenen dat dwingend is. Dit biedt dan tegelijk een kans. Hij verwacht dat wereldwijd kunststoffen gedwongen richting circulair gebruik worden geduwd. “Als we in Nederland de eerste zijn die deze beweging maken, kunnen we kennis en kunde opbouwen die we dan vermarkten als het ook voor de rest van de wereld geldt. We hebben krachtige spelers in de waardeketen. Laten we meer de verbinding opzoeken.”

Tijdens de Kunststoffenbeurs 2022 presenteert elk vol uur op Live Stage Plastics Arena (hal 2) een topspeler uit de waardeketen z’n visie op een bepaald thema. Gijs Langeveld doet dit op 14 september om 13.00 uur. Andere sprekers zijn onder meer Esther Zondervan – van den Beuken (over de €200 miljoen in het groeifondsprogramma voor Circulaire Plastics NL); Harold de Graaf (NRK over hoe rubber en kunststoffen onmisbaar zijn); Harm van de Braak (Energy Check) over de impact van exploderende energieprijzen en wat daar tegen te doen).  Meer informatie: Kunststoffenbeurs 2022

Back to top button