3D printmarktApplications

Impuls industrialisatie AM hard nodig nu groei achterblijft

Om de tanende industrialisatie van additive manufacturing een impuls te geven, starten Oerlikon, GE Additive, Linde en TUM een nieuw AM-cluster in München. En dat is hard nodig, want de AM-industrie heeft de wind tegen, aldus Oerlikon topman Michael Süss. De sector moet de bakens verzetten en méér met oplossingen komen.


Dit is bekend gemaakt tijdens de 3e editie van munich technology conference (mtc3), de AM conferentie waarvoor Oerlikon en de technische universiteit van München (TUM) drie jaar geleden het initiatief hebben genomen. Accelerating the Industrialization, had mtc3 als thema. Met als ondertitel a reality check. En die bleek voor sommigen ontnuchterend.

Sector heeft de wind tegen

“We hebben tegenwind gehad”, zo begon professor Michael Süss, bestuursvoorzitter van Oerlikon Group, zijn betoog. De economische crisis, de handelsperikelen tussen de VS en China, de VS die Duitse auto’s plots als een bedreiging voor de veiligheid zien; het zijn factoren die een negatieve impact hebben op de voorspelde groei van de AM-industrie. Deze valt fors lager uit. Süss vindt dat breed in de sector veel meer moet worden samengewerkt om de innovatie én daarmee de industrialisatie te versnellen, want de technologie is nog niet industrieel uitgerijpt. “We moeten duidelijk maken dat we met deze technologie onze industriële positie kunnen versterken.” Het AM-cluster kan daar een bijdrage aan leveren, doordat de krachten in één hub gebundeld worden. “Niemand, zelfs niet de grote jongens als Siemens en GE, kan dit in z’n eentje doen”, voegde Roland Fischer, CEO Oerlikon Group, er nog aan toe.

Integrale samenwerking

Samen denken de vier partijen de industrialisatie te versnellen doordat ze beter samenwerken als alle spelers bij elkaar zitten: de industrie, de universiteiten, onderzoeksinstellingen en de politiek. Het cluster wordt ook opengesteld voor andere partijen. Een van de eerste acties is de oprichting van een nieuw onderzoeksinstituut voor AM, waar de onderzoekers interdisciplinair gaan werken aan de verdere industrialisatie en integratie van AM in een end-to-end proces. “Een integrale samenwerking tussen sterke partners is de enige manier om de technologische obstakels te overwinnen en de antwoorden te vinden op de tot nog toe niet opgeloste punten op het vlak van standaardisatie”, aldus professor Thomas Hofmann, president van de TUM.

Michael Süss (links) in discussie met Nikolaus Adams.

Is de Duitse positie bedreigd?

Voor Michael Süss is het versnellen van de innovatie noodzakelijk, omdat de industrie hiermee de positie kan versterken. En dat is nodig. Professor Nikolaus Adams van de TU München ziet dat andere landen Additive Manufacturing gebruiken om Duitsland als industrieland in te halen. “Politiek en wetenschap werken hier te langzaam”, stak Adams de hand in eigen boezem. Ook de mentaliteit speelt in Europa een rol, aldus Roland Fischer. “Europa en de VS tonen een ander gedrag. In Europa zijn we risico avers, we vermijden alles wat eventueel fout kan gaan.” Hij ziet Duitsland nog steeds in een goede positie als het om de ontwikkeling van AM-technologie gaat, met de VS als tweede zwaartepunt in de wereld. Maar er moet wel tempo worden gemaakt.

Oplossingen: die moet de AM-industrie ontwikkelen. Siemens liet deze manifold zien voor een geavanceerd koelsysteem voor batterijen van EV’s.

Oplossingen ontwikkelen

Christoph Schmitz, senior partner bij McKinsey, denkt dat de sector vooral de aandacht moet richten op het ontwikkelen van oplossingen. “Een van de kernthema’s is dat we AM-machines hebben ontwikkeld zonder te weten welk probleem we daarmee bij de gebruiker ervan oplosten.” En dat is wel het wezen van de machinebouwindustrie in alle tijden geweest. Hij is overigens helemaal niet somber over de verdere toekomst. De hele klimaatdiscussie kan Additive Manufacturing in de kaart gaan spelen zodra de CO2 kosten van transport belast gaan worden. Dan kan AM profiteren van de trend om lokaal te produceren.

In de december editie van 3D Print magazine kun je een uitgebreider artikel over de mtc3 conferentie lezen.


Back to top button