3D printmarkt

Hoe jagen we de groei van de AM-industrie weer aan?

De groei van de additive manufacturing markt valt tegen, hoor je de laatste weken insiders openlijk toegeven. Geldt dat ook voor de Benelux? En gaan subsidies, clusters en nog meer onderzoeksprogramma’s helpen? Vijf vragen aan Kris Binon, directeur Flam3D en pleitbezorger voor de AM-industrie in de Benelux.


Ben je verrast door hetgeen onder andere op de conferentie van Oerlikon in München werd gezegd?
Kris Binon: “We hoorden al langer dat het moeilijker gaat. Zeker sinds de zomer horen we dat plannen die in de pijplijn zitten, niet worden doorgezet. Enerzijds misschien doordat als het moeilijker gaat bedrijven eerder snijden in innovatiebudget. Anderzijds is de conclusie terecht dat we de mogelijkheden van additive manufacturing onvoldoende uitgelegd krijgen. Misschien heeft AM dan meer last van het snijden in innovatie. Maar we moeten wel realistisch blijven. Als iedereen 25% groei verwacht is men teleurgesteld bij 10% groei. Dat is echter wel nog steeds groei.”

Kris Binon (Flam3D): subsidies niet de oplossing om AM-markt op gang te helpen

Kris Binon, directeur Flam3D: we krijgen additive manufacturing onvoldoende uitgelegd.

In München starten enkele grote partijen een nieuw cluster rond AM. Is dat de weg die we op moeten?
Kris Binon: “Clustervorming is goed maar hou het wel open voor anderen. We hebben geen behoefte aan nog een AM-instituut dat machines installeert. Dit soort initiatieven vergroten het risico dat reguliere business wordt afgesnoept van de 3D printbedrijven. Op de lagere TRL-niveaus (Technology Readiness Levels) moet er nog veel gebeuren. Zodra het niveau hoger wordt, laat dan de reguliere spelers hun aanbod doen.”Moet er misschien meer subsidie komen om bedrijven te verleiden in additive manufacturing te investeren?
Kris Binon: “Subsidies vormen een risico doordat ze gebruikt worden als excuus om met additive manufacturing te beginnen. Subsidies zijn daarom niet altijd geschikt om een groeiende innovatie een kans te geven. Als je subsidies gebruikt om het competitief voordeel te versterken, dan is dat goed. Alleen worden nu subsidies vaak gebruikt om iets te doen dat in de reguliere business al bestaat. Kijk naar instellingen die een machine kopen en gedwongen worden om reguliere business binnen te harken voor een deel van de bekostiging. Dat wreekt zich.”

We moeten veel meer benadrukken dat AM een kans biedt om de competitiviteit van de onderneming te vergroten

Wat moet er dan volgens jou gebeuren?
Kris Binon: “We moeten veel meer opleiden. Geef liever subsidie aan bedrijven om nieuwe én minder nieuwe werknemers op te leiden dan om er 3D printers mee te kopen. We moeten niet alleen aan scholen en universiteiten meer opleiden, ook in de bedrijven zelf: de designers, technisch verantwoordelijken, engineers, enzovoort binnen onze maakbedrijven weten nu nog te vaak niet dat het met 3D printen anders en beter kan. De overheid zou verder kunnen stimuleren met een soort Tax shelter voor bedrijven die met additive manufacturing zorgen dat ze competitiever worden. We moeten veel meer benadrukken dat additive manufacturing een opportuniteit voor de maakindustrie is om de competitiviteit te vergroten. Overheden moeten dus meer kansen bieden in plaats van subsidies. En wij moeten veel meer proberen de CEO en CTO’s aan te spreken. Als laatste: we moeten werken aan manieren om de kwaliteitsborging sneller en beter onder controle te krijgen, zonder de concurrentiepositie van de individuele spelers te beïnvloeden.”

Je ontmoet Flam3D dit jaar opnieuw op Formnext.

Een laatste punt: niet alleen op de mtc3 conferentie, ook in het recente onderzoek door Ernst & Young wordt gezegd dat Azië bezig is Europa stilaan in te halen op AM-gebied. Zijn we in Europa te risicomijdend?
Kris Binon: “Alle inspanningen rond clustervorming en het verhogen van R&D-inspanningen, zijn stuiptrekkingen en pogingen om het tij te keren door een klasse die zich al dan niet realiseert dat we onze pole position aan het verliezen zijn. Wees realistisch, als we op wereldschaal mee kunnen is dat helemaal niet slecht; ik wens andere continenten trouwens net zoveel of meer groei toe dan het onze. Onze pole position verliezen we. Dat speelt veel breder dan alleen in de AM-industrie. Universiteiten zoeken naar post docs maar die komen allemaal uit Azië. We mogen ons als AM-sector op de borst kloppen dat we nog groeien.”

Formnext 2019

Flam3D promoot op Formnext de AM-industrie in de Benelux. Samen met enkele leden, Element, ValCUN, Fablab Factory, AMPC Solutions en Sypa Innovations, ontmoet je Flam3D op een 80 vierkante meter grote stand in hal 11 E61. Via Flam3D kun je nog een toegangsticket voor Formnext krijgen (fran.dendooven@flam3d.org)

Prototyping MNE 2020
Begin februari zorgt Flam3D voor een 3D Print programma op Prototyping & MNE 2020 in Kortrijk. Dan worden concrete business cases gepresenteerd om de bezoekers te overtuigen van de meerwaarde die additive manufacturing kan bieden voor een onderneming die haar positie in de markt wil versterken.

Back to top button