Technology

Hoe beïnvloeden parametersettings het resultaat bij 3D metaalprinten?

Lucht- en ruimtevaart is een van de koplopers als het om 3D metaalprinten gaat. In het forum op Rapid.Tech presenteert Bionic Production de resultaten van een studie naar de invloed van parametersettings bij het 3D printen van titanium op de mechanische eigenschappen van het onderdeel. Fraunhofer IAPT presenteert een model dat de levensduur van 3D geprinte onderdelen voorspelt. En de universiteit van Paderborn laat zien hoe je met andere instellingen sneller kunt 3D printen met een poederbedmachine. Maar ligt de toekomst niet in een combinatie van al deze modellen?

 

Rapid.Tech forum belicht invloed op productiviteit en mechanische eigenschappen

 

Kwalificatie titaanlegering

Vanuit het Duitse Centrum voor Lucht- en Ruimtevaart wordt een overzicht geschetst van de lopende projecten en de nieuwe toepassingen die er voor 3D printen ontwikkeld worden. Het DLR richt zich overigens op dit punt niet alleen op lucht- en ruimtevaart, maar ook op de energie- en mobiliteitsindustrie. De lezing over de kwalificatie van de titaanlegering wordt gegeven door Verena Uhl van Bionic Production. Ti6Al4V is een van de meest toegepaste titaanlegeringen in de luchtvaartindustrie. Bij Bionic Production onderzoekt men de invloed van parameters op de uiteindelijke mechanische eigenschappen van het materiaal. Het is ondertussen wel duidelijk dat de manier waarop de onderdelen in een poederbedmachine geproduceerd worden van invloed is op de uiteindelijke eigenschappen. Met die kennis kun je gericht de mechanische eigenschappen gaan sturen, wat overigens wel weer invloed heeft op andere aspecten zoals de kosten.

 

Sneller 3D metaalprinten met minimaal kwaliteitsverlies

 

 

Levensduur 3D geprinte componenten voorspellen

Interessant is zeker ook de presentatie van het Fraunhofer IAPT. Dat licht een concept toe dat de levensduur van 3D geprinte werkstukken voorspelt. Hiervoor is het wel noodzakelijk om extra sensoren in de machines te integreren. De onderzoekers denken hiermee 3D metaalprinten geschikter te maken voor serieproductie van kritische componenten. Minstens zo belangrijk is de productiviteit van de lasersmeltsystemen. Daar zijn de onderzoekers in Paderborn mee bezig. Zij presenteren op Rapid.Tech de resultaten van onderzoek hoe je met andere parameters de processnelheid aanzienlijk verhoogt, terwijl de porositeit slechts minimaal toeneemt. De vraag dringt zich wel op hoe dit weerslag heeft op de mechanische eigenschappen van het onderdeel. Ligt de toekomst niet in een combinatie van deze kennis met het systeem van Bionic Production?

Het Forum over lucht- en ruimtevaart vindt op donderdag 7 juni plaats. Meer informatie en over Rapid.Tech / Fabcon 3D 2018 vind je hier. De presentaties komen onder andere van experts van het DLR , de Ariane group, Bionic Production, Proto Labs en het Fraunhofer IAPT en de universiteit van Paderborn.

 

Foto: een bouwplaat vol met onderdelen, 3D print door VW op een machine van SLM Solutions

Back to top button