Technology

Helpt blockchain de AM fabriek van de toekomst realiseren?

Is de combinatie van blockchain technologie met additive manufacturing een ideale basis voor een toekomstig gedecentraliseerd productiesysteem? Drie consultants van Deloitte University Press zetten in het rapport 3D Opportunity for blockchain uiteen waarom zij geloven in deze combinatie. Blockchain heeft de potentie om de ruggengraat van de digital thread AM te worden.

 

Consultants Deloitte University Press zien groot potentieel voor blockchain technologie in 3D print industrie

 

Meer dan elke andere productietechnologie is additive manufacturing geëigend om toekomstige distributed manufacturing ketens te creëren. Sommige bedrijven zijn al een aardig stuk opgeschoven richting dit soort modellen. Denk aan het Vlaamse RS Print. Dat laat de voetspecialisten in de VS de scandata van hun klanten doorsturen naar België, waar het design van de voetzolen wordt geperfectioneerd. Het printen zelf gebeurt vervolgens in de VS, bij Materialise. Dentsply doet hetzelfde: de data – afkomstig van tandartsen wereldwijd – voor de tandheelkundige producten worden in Hasselt bewerkt. De feitelijke productie kan daar maar ook in de VS of Azië plaatsvinden, waar het dat moment het beste uitkomt. Distributed manufacturing heet het model in managers jargon.

 

Blockchain geschikt platform voor DTAM

Het probleem dat de doorbraak van dit model afremt, is het gebrek aan de Digital Thread for AM (DTAM). Een integraal systeem voor databeheer en uitwisseling, van de ontwerpfase tot en met het 3D printen, nabewerken en uitleveren door de hele keten, ontbreekt. Onder andere door terughoudendheid. Grote concerns zijn huiverig om hun data via het internet te versturen. Hoe voorkom je illegale kopieën? Hoe garandeer je de betrouwbaarheid van de data? De drie consultants van Deloitte University Press komen in hun rapport tot de slotsom dat blockchain een geschikt technologie hiervoor is.

 

Digitaal grootboek

Blockchain – vooral bekend van de bitcom – is soort digitaal grootboek waarin informatie wordt opgeslagen en gedeeld door een community. Elk lid van deze community krijgt zijn informatie en alle leden moeten gezamenlijk elke update van de informatie valideren. In principe kan elke informatie die digitaal kan worden beschreven, vertaald worden in een blockchain. Complexe algoritmen certificeren de integriteit van de data. De auteurs van het rapport doen uit de doeken waarom de blockchain technologie volgens hen relevant is voor supply chains. Zeker in het Internet of Things tijdperk kan blockchain als een data- of transactielaag fungeren voor alle informatie die tussen de partijen in een supply chain wordt uitgewisseld.

 

Phits steunzool
Een van de bedrijven die de productie deels al dichtbij de eindmarkten hebben, is RS Print.

Industrie wordt geherdefinieerd

Het concept van industrieel blockchain en het koppelen van additive manufacturing met de alomtegenwoordige sensoren en computers heeft de potentie in zich om de industrie te herdefiniëren. Vijf wezenlijke kenmerken van blockchain technologie sluiten aan op de typische kenmerken en behoeften van additive manufacturing. De auteurs noemen als karakteristieken distributed data, near real time, trustless environment, irreversibility en censorship resistant. Alle vijf zijn de belangrijk voor AM. 3D printen leent zich immers voor distributed manufacturing als geen enkele andere technologie. Veranderingen in een design worden in een AM proces direct doorgevoerd, AM vraagt om bescherming tegen het risico van niet geautoriseerde toegang tot data en vraagt IP bescherming en bescherming tegen cyber risico’s.

 

Blockchain technologie kan alle stappen verbinden

De consultants van Deloitte University Press denken niet dat block chain alle problemen kan oplossen. Maar ze zien er wel een onderlegger en technologie in die de onderdelen van de DTAM kan verbinden. Zo kan blockchain technologie helemaal in het begin van het AM proces worden ingezet om CAD-designs en scandata veilig uit te wisselen tussen de partijen in deze fase van de AM keten. Blockchain is vooral relevant in deze fase, omdat je eenvoudig feedback loops kunt beheren. Ook de uitdagingen in de printfase zelf, als door de controle van het proces een enorme berg data beschikbaar komt, kunnen deels worden opgelost met blockchain technologie. AM vergt bijvoorbeeld een verschuiving van kwaliteitscontrole van losse componenten naar het totale proces, dat misschien zelfs verspreid over meerdere locaties is. Opnieuw: blockchain is daar bij uitstek een technologie voor. Met blockchain technologie kun je digitale vingerafdrukken van het volledige productieproces genereren.

 

AM industrie moet blockchain verder onderzoeken

Blockchain is nog niet de heilige graal, zo stellen de auters aan het slot van hun rapport. Maar het heeft welvoldoende potentieel dat het de moeite waard is dit nader te onderzoeken. Ze pleiten er daarom voor dat spelers in de 3D printindustrie een vinger aan de pols houden als het gaat om de ontwikkelingen op het vlak van blockchain technologie. “Blockchain verschaft misschien wel de backbone die de fabriek van de toekomst mogelijk maakt.”

Back to top button