3D printmarktTechnology

Handboek beschrijft holistische aanpak AM: van technologie tot juridische aspecten

Over 3D printen wordt vaak geschreven vanuit de technische invalshoek. Sinds kort is er in Duitsland een boek uit dat behalve op de techniek ook op de juridische en businesskant van AM ingaat. Het boek, 3D Printing: Law, Business & Technology of Industrial 3D Printing is geschreven onder eindredactie van Andreas Leupold, een van de oprichters van het industrienetwerk Mobility goes Additive, en Silke Glossner, rechter in München. Het handboek schetst een holistische aanpak AM. 

 

3D Printing: Law, Business & Technology of Industrial 3D Printing

Andreas Leupold is van huis uit jurist. Hij is gespecialiseerd in onder andere IT recht en de juridische aspecten die bij additive manufacturing een rol kunnen spelen. Van zijn hand verscheen al eerder een boek over de legale aspecten van additive manufacturing en de business uitdagingen. Hij vindt dat de juridische vragen en de bijbehorende risico’s van 3D printen onderschat worden. “Bedrijven die het gebruik van additive manufacturing overwegen, zouden ook een juridisch adviseur moeten benaderen. Om productaansprakelijkheid te vermijden of te beperken, net zoals producenten van merkproducten nieuwe wegen moeten zoeken om plagiaat tegen te gaan.” En zo noemt Andreas Leupold op zijn website nog een aantal redenen op waarom de juridische kant van 3D printen niet onderschat moet worden.

 

Samen met AM experts uit de industrie

Voor zijn nieuw boek heeft hij een aantal experts uit de industrie gevraagd als co-auteur te fungeren. AM experts van Airbus, Linde AG, Allianz en Deutsche Bahn evenals Voestalpine hebben bijgedragen aan het nieuwe boek. Daarnaast hebben hij en Silke Glossner, een ervaren rechter in München, ook een aantal deskundigen uit de juridische en onderzoekswereld benaderd voor een bijdrage. Ze hebben hiermee beoogd om een holistisch boek over additive manufacturing te schrijven, beginnend bij de technische basis en eindigend bij de zakelijke en juridische aspecten waarmee rekening gehouden moet worden. In het boek geven ze onder andere een overzicht van de verschillende 3D printtechnieken met hun eigenschappen en materialen. De andere hoofdstukken gaan in op de economische potenties van AM, kwaliteitsmanagement en patenten, eigendom van productiedata, bescherming tegen productvervalsingen, data security en hoe bedrijfsgeheimen af te schermen in de digitale wereld, 3D printen en compliance, aansprakelijkheid van dienstverleners en aanbieders van platformen en tot slot product- en producentaansprakelijkheid.

 

Méér nodig dan een NDA

In een interview op het blog van de uitgever zegt Andreas Leupold dat bijvoorbeeld voor het afschermen van productiedata veel meer nodig is dan de gangbare NDA’s. Hij spreekt liever over Industrial Secutiry Agreements (ISA). Deze moeten alle partijen in de keten verplichten om vertrouwelijk met data om te gaan. 3D printen biedt aan de ene kant namelijk de kans om relatief eenvoudig producten te kopieren, bijvoorbeeld door ze ter scannen. Aan de andere kant merkt hij op dat de digitalisering ook nieuwe kansen biedt op markeren van producten en het traceren hiervan. “Met deze en andere middelen is het zelfs mogelijk om producten beter tegen piraterij te beschermen als in de analoge wereld mogelijk is. Een voorwaarde is wel dat de technische en organisatorische maatregelen direct vanaf het begin genomen worden en door bindende contractuele overeenkomsten gehandhaafd kunnen worden.”

3D Printing: Recht, Wirtschaft und Technik des industriellen 3D-Drucks telt 771 bladzijden sn kost bij Amazon en bij de uitgever € 179.

Back to top button