3D printmarkt

Gaat 3D metaalprintmarkt door de grens van 1 miljard dollar?

Het ziet er naar uit dat de 3D metaalprintmarkt dit jaar wereldwijd de kaap van 1 miljard dollar doorbreekt. Dat is dan omzet uit machines en metaalpoeders. Afgelopen jaar ging in deze markt 950 miljoen dollar om, zo berekent SmarTech Publishing in een nieuw rapport over de AM metaal markt. Tegen 2026 rekenen de onderzoekers op een markt van 6,6 miljard dollar.

 

Verdienmodellen traditionele AM fabrikanten onder druk

3D metaalprinten blijft een van de sterkste groeiers binnen de hele 3D printmarkt. Dat concludeert Scott Dunham, vice president Research bij het onderzoeksbureau Smartech Publishing. In het rapport Additive Manufacturing with Metal Powders 2017 schetst hij de veranderingen en de toekomstverwachtingen. Volgens hem wordt 2017 een belangrijk jaar voor 3D metaalprinten. Het kan een keerpunt worden. Dit jaar moet blijken of een aantal technologieën hun belofte waarmaken.

 

smartech publishingGE alléén heeft 4% van nieuwe metaalprinters nodig

Als redenen voert hij onder meer op dat 3D metaalprintmarkt veranderd is. Enkele jaren hebben de traditionele spelers sterke groeicijfers kunnen laten zien, omdat er amper concurrentiedruk was. Nu zien zij zich geconfronteerd met een totaal andere markt. Die wordt vooral gekenmerkt door de drang om 3D metaalprinten naar de productie te brengen. De overnames die GE hierin gedaan heeft (Concept Laser en Arcam) schudden de markt op. GE heeft alleen al voor eigen productie het komend decennium 1000 metaalprinters nodig. Dat is volgens het rapport 4 procent van de jaarlijkse productie. Dunham wijst verder nog op het groot aantal leveranciers van metaalpoeders en traditionele machinebouwers die zich vorig jaar in de metaalprintmarkt hebben begeven.

 

Poederfabrikanten investeren fors in 3D metaalprintmarkt

Een ander punt waar hij op ingaat zijn de investeringen door poederfabrikanten. Zij willen gelijke tred houden met de marktontwikkelingen en investeren daarom fors in capaciteit. Scott Dunham merkt daarnaast op dat de poederfabrikanten sterkere invloed krijgen nu méér bedrijven 3D metaalprinten inzetten voor functionele onderdelen. Daardoor komen de verdienmodellen van de AM machinebouwers onder druk te staan.

 

GE heeft alleen voor de eigen AM productie komend decennium een van elke 25 geproduceerde metaalprinters nodig.

Groeikansen tot 2026

Ook het ontstaan van nieuwe businessmodellen voor digitale fabricage veranderen het karakter van de markt. In het rapport, het 3e in een reeks, identificeert Scott Dunham de sleutelfactoren die voor groei kunnen gaan zorgen. Ook presenteert hij een vooruitzicht op hoe de markt zich de komende 10 jaar gaat ontwikkelen, zowel wat de verkopen van poeders betreft, welke acht legeringen het meeste verkocht gaan worden alsook de verkopen van 3D metaalprinters. Dit laatste splitst hij uit naar de verschillende technologieën.

Het rapport is verkrijgbaar op de website van SmarTech Publishing.

Back to top button