3D printmarkt

Flam3D en Mikrocentrum: AM learning community vormgeven

Doel: AM ecosysteem versterken en competentieontwikkeling stimuleren

Flam3D en Mikrocentrum gaan een AM learning community ontwikkelen die bijdraagt aan de internationale positionering en de competentieontwikkeling van elkaars achterban. Het doel van deze samenwerking is het versterken van het additive manufacturing ecosysteem in Nederland en Vlaanderen.


Bert-Jan Woertman en Kris Binon, respectievelijk directeur Mikrocentrum en Flam3D, hebben de intentieverklaring voor het versterken van de samenwerking op AM-gebied ondertekend voorafgaand aan het Techcafë AM. Kris Binon was een van de panelleden van deze discussie over de betekenis en positie van additive manufacturing in de hightech industrie. Kris Binon merkte in deze discussie al op dat er meer geïnvesteerd moet worden in kennis, bijvoorbeeld ontwerpkennis. “Ontwerpen is een van de core thema’s binnen AM.”

Samenwerking versterken

In de intentieverklaring spreken de twee partijen af dat ze hun samenwerking op AM-gebied zullen versterken. Daarmee willen ze de hightech- en maak industrie stimuleren en de positie van het Nederlandse en Belgische 3D printnetwerk versterken. Dit gebeurt onder andere door het aanbieden van gezamenlijke masterclasses, lezingen en specifieke onderdelen voor events rond thema’s als digitalisering en systeemintegratie van end-to-end productielijnen. Ook wordt gewerkt aan gezamenlijke communicatie rond de programma-onderdelen.

AM naar de volgende stap

Volgens Bert-Jan Woertman is het nu belangrijk om de volgende stap te zetten in de implementatie van AM-technologie in de waardeketen: “Samenwerkingen zoals met Flam3D en het daaraan gekoppelde netwerk van ambitieuze maakbedrijven zijn daarvoor essentieel.” Volgens Kris Binon zijn de verschillende technieken doorontwikkeld tot een volwaardige productietechnologie die nieuwe mogelijkheden opent voor ontwerpen en ecologisch verantwoord produceren. Door de krachten en netwerken te bundelen, winnen ze allemaal en creëren ze een AM-ecosysteem dat vooroploopt in de wereld.

Flam3D is een van de partners die inhoudelijk meewerkt aan het AM for Production event dat Mikrocentrum eind maart in Den Bosch organiseert

Back to top button