3D printmarkt

Flam3D en 3D Print magazine gaan samenwerken

3D Print magazine en Flam3D gaan voortaan intensief samenwerken om de AM-sector in de Benelux verder te versterken. De onafhankelijke branchevereniging voor de 3D print industrie in de Benelux krijgt een vaste plek in 3D Print magazine. Het vakblad wordt het externe communicatiekanaal voor Flam3D.

3D Print magazine wordt extern communicatiekanaal voor AM branchevereniging

3D Print magazine is in de Benelux het belangrijkste vakblad rond additieve productie; Flam3D vervult als onafhankelijke regionale branchevereniging/sectororganisatie vooral een rol rond het verbinden, netwerken en vertegenwoordigen van de sector. Franc Coenen, hoofdredacteur 3D Print magazine, vindt de samenwerking een logische stap: “3D Print magazine en Flam3D hebben beiden de verdere ontwikkeling van additieve productie voor ogen, van basisonderzoek tot implementatie in de industrie, gezondheidszorg en andere sectoren. De samenwerking is in die zin gewoon logisch. We brengen informatie en netwerking samen, om zo meer interactie en beweging in deze opkomende markt te brengen”.

 

Win-win voor de regio

Aan de kant van Flam3D vult Kris Binon, directeur, deze visie verder aan: “We kijken steeds uit naar win-win samenwerkingsverbanden die ten goede komen aan het economisch weefsel in de regio. Deze samenwerking is een schoolvoorbeeld wat dat betreft.” Hij benadrukt ook het belang voor de eigen organisatie: “Flam3D had nog geen regulier kanaal voor haar externe communicatie, buiten de eigen websites. 3D Print magazine heeft een jarenlange traditie van gedegen journalistiek rond AM en is dus het gedroomde informatiekanaal voor onze sectororganisatie / branchevereniging.” De samenwerking is mede ingegeven doordat Flam3D zich sinds dit jaar nadrukkelijk ook op Nederland richt, een ontwikkeling die beiden van harte toejuichen. Kris Binon: “Zeker in deze zich snel ontwikkelende sector moeten we als Nederland en Vlaanderen de krachten bundelen en niet gaan dupliceren, zodat zich in deze regio een sterke AM industrie kan ontwikkelen.”

 

Voordelen voor de leden

Concreet zal Flam3D het magazine benutten als voorkeurskanaal voor hun externe communicatie. De leden van Flam3D krijgen interessante voorwaarden voor advertentieruimte in het magazine en op de website. Flam3D zal van het vakblad het speerpunt maken van haar externe communicatie, met een bijdrage in elke uitgave.

Méér over de samenwerking kun je lezen in de juli editie van 3D Print magazine die deze week verschijnt.

Back to top button