Technology

Engineer van de toekomst brengt groene chemie stap dichterbij

Bachelor Circular Engineer bij Universiteit Maastricht

De Faculty of Science & Engineering (FSE) van de Universiteit Maastricht start een nieuwe bacheloropleiding Circular Engineering. De afgestudeerde ingenieurs gaan een sleutelrol spelen in de overgang naar de circulaire economie.


“Deze opleiding sluit naadloos aan op de ambitie van de faculteit om engineering in te zetten om circulariteit en duurzaamheid te bevorderen. Een brede bachelor die studenten leert om naast technische oplossingen, vanuit maatschappelijk perspectief en probleemoplossend te werken”, zegt professor Gerard van Rooij, FSE-hoogleraar Plasmachemie. Hij vindt het tijd om een stap verder te gaan dan circulariteit als een modewoord te gebruiken. Daarom is hij blij dat de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de nieuwe bachelor geaccrediteerd heeft.

Universiteit Maastricht start in samenspraak met industrie nieuwe opleiding op snijvlak circulariteit en maakindustrie

Kritische geesten ontwikkelen

Deze opleiding zorgt voor een nieuw soort ingenieur die niet geschoold is in één vakgebied, maar over diverse disciplines heen kan kijken, rekening houdt met de footprint van materialen en naast technologie ook gevoel voor maatschappelijke verhoudingen heeft. “Met de combinatie van technische kennis en het thematisch omgaan met circulariteit, dat als rode draad door de opleiding loopt, proberen we kritische geesten te ontwikkelen. Onze brede en vraag gestuurde aanpak is uniek in Nederland. We zijn er trots op dat we met dit gedegen programma, in samenspraak met de industrie kunnen toewerken naar het gezamenlijke doel om circulariteit te bevorderen”, benadrukt Van Rooij. 

Sustainable manufacturing

De bètawetenschappen spelen een steeds prominentere rol binnen de Universiteit Maastricht. Binnen FSE zijn de afgelopen jaren diverse nieuwe onderwijsprogramma’s gestart en nieuwe instituten opgericht waarbij nadrukkelijk de verbinding met het bedrijfsleven wordt gezocht. Een van deze instituten is Brightsite, het kenniscentrum voor de transitie in de chemische industrie. Naast het ontwikkelen van innovatieve technologieën en het stimuleren van de commerciële toepassing ervan richt het kenniscentrum zich op onderwijs. Binnen Brightsite’s programmalijn ‘Onderwijs en menselijk kapitaal’ ontwikkelt de UM nieuwe onderwijsprogramma’s rondom ‘circular engineering’ en ‘sustainable manufacturing’. De bachelor Circular Engineering is de eerste die van start gaat. “Het opleiden van een nieuwe generatie medewerkers die innovatieve technologieën kunnen ontwikkelen en in de praktijk kunnen toepassen is een vereiste om de transitie binnen de chemie te bewerkstelligen. We zijn dan ook heel blij met de samenwerking met de UM en de start van deze bachelor waarmee kennis en probleemoplossend denken samenkomt binnen researchprojecten, ingebracht door bedrijven.”, aldus Arnold Stokking, managing director Brightsite.

De nieuwe opleiding bij de FSE start in september 2021

Back to top button