3D printmarkt

D’66 wil extra investeringen in 3D print en smart industry

Als het aan D’66 ligt, worden er miljoenen euro’s vrij gemaakt voor extra Fablabs buiten de Randstad en voor meer Fieldlabs rond smart industry. De politieke partij stelt dit voor in een notitie met als titel Digitale kansen benutten.

 

10 miljoen voor Fieldlabs; 5 miljoen voor Fablabs

De aanleiding voor dit voorstel is dat de innovatiekracht van Nederland afneemt ten op zichte van andere landen. In de notitie wordt hiervoor verwezen naar onder andere het World Economic Forum. Ook Harvard Business Review constateert dat de digitale capaciteit van Nederland achterblijft. Deze trend moet gekeerd worden. Tegen 2030 moet Nederland, als het aan D’66 ligt, weer digitaal de koploper in Europa zijn. Om dat te realiseren komt de partij met een 7 punten plan.

 

Nederland één groot digitaal lab

Een van de voorstellen die D’66 nu doet, is van Nederland een groot digitaal laboratorium te maken. Er moeten meer digitale proeftuinen komen, fieldlabs, waar slimme industriële oplossingen ontwikkeld en getest kunnen worden. Daardoor kan de maakindustrie in de toekomst weer een plek in Nederland vinden, schrijven de democraten. Letterlijk staat er: Big Data en geavanceerde productietechnieken, zoals 3D-printers, hebben gezorgd voor de opkomst van kleinschalige productie en specifieke diensten. Hierdoor is er behoefte ontstaan aan locaties waar bedrijven en kennisinstellingen oplossingen met slimme productietechnologieën kunnen ontwikkelen en uitproberen. Door hier goed op in te spelen, kan Nederland het centrum worden van de smart industry.

 

D'66 wil meer Fablabs die volledig operationeel zijn.
D’66 wil meer Fablabs die volledig operationeel zijn.

Geld voor 10 Fablabs

In feite zijn vorig jaar al de nodige fieldlabs aangekondigd in het rapport van het programmabureau Smart Industry, maar deze komen moeilijk van de grond. Toen schatte de initiatiefnemers dat er tussen de 60 en 90 miljoen euro nodig zou zijn. Dat geld is nog niet gevonden. Slechts één van de tien fieldlabs is gerealiseerd. Daarom stelt D’66 voor dat er nu 10 miljoen euro wordt vrijgemaakt. Daarnaast moet er nog 5 miljoen euro worden vrijgemaakt op de begroting van EZ om te investeren in extra Fablabs. Met dat geld moeten tien hoogwaardige Fablabs worden gerealiseerd, met name in de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Limburg en Zeeland. Deze investering is nodig omdat momenteel slechts 10 van de 41 Fablabs echt goed draaien, aldus D’66.

 

Pleidooi ander innovatiebeleid

In de notitie uit de politieke partij forse kritiek op het kabinet Rutte II. Dit kabinet teert op resultaten uit het verleden en vergeet te investeren in de toekomst van Nederland. Zo blijkt uit cijfers van het Rathenau Instituut dat de publieke investeringen in innovatie en onderzoek de komende vier jaar dalen met een half miljard euro12. Daarmee wordt de doelstelling van het kabinet om in 2020 2,5% van het BBP uit te geven aan onderzoek en innovatie niet gehaald. Deze doelstelling is cruciaal voor de toekomstige welvaart en werkgelegenheid van Nederland. Innovatie moet meer gericht worden op maatschappelijke uitdagingen, waarvoor zaken als 3D printen en big data oplossingen kunnen aanreiken. De democraten willen verder dat het woud aan subsidies en regelingen overzichtelijker en moderner wordt. Zo pleit de partij voor nieuwe regels rondom auteursrechten en de vergoeding voor 3D geprinte implantaten. Het subsidiestelsel moet op de schop, omdat ondernemers door de bomen het bos niet meer zien en het hele stelsel onvoldoende anticyclisch is ingericht.

Het D’66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven heeft een en ander in een amendement voorgesteld.
Hier kun je de hele notitie downloaden

 

Back to top button