software

Cura 5.5: halvering printtijd dankzij nieuwe settings

Gebruikers Ultimaker S-serie 3D halen voordeel uit aanpassen in profielen

Gebruikers van een Ultimaker S-serie 3D printer kunnen hun printsnelheid verdubbelen als ze overstappen naar Cura 5.5. Ultimaker heeft hiervoor nieuwe profielen vrijgegeven die geoptimaliseerd zijn voor snelheid. Daarnaast zorgt de slicer ervoor dat ook andere zaken sneller worden afgehandeld.


Ultimaker is erin geslaagd om het percentage geslaagde prints hoog te houden. Ook bij de dubbele snelheid blijft de succesrate op 95% en hoger liggen.

Een vergelijking voor het printen van een gripper op de S7, het topmodel uit de S-reeks. Terwijl met de nieuwe software de print klaar is na ruim 12 uur, zit men met de oude instellingen nog niet op de helft.

Nieuwe Cura 5.5

De nieuwste Cura 5.5. voor de Ultimaker S printer beschikt over een reeks geoptimaliseerde snelheidsprofielen, gestandaardiseerd voor verschillende lijntypes en verder verfijnd bij het printen met verschillende printprofielen en UltiMaker materialen, waaronder PLA, Tough PLA, PETG en ABS. Daarnaast zijn het materiaaldebiet en de spuitmonddruk bij het wisselen tussen lijntypes geoptimaliseerd. Hierdoor treedt er geen verlies van kwaliteit op bij overgangen van het ene naar het andere lijntype. Ook bevat Cura 5.5 nieuwe infillpatronen voor interne structuren die minder printtijd vergen. Het aantal grillige invulbewegingen neemt af; de printkop beweegt hierdoor vloeiender.

Kortere ontwikkelcycli

Ultimaker zegt dat klanten hiermee zowel printtijd besparen maar vooral hun time to market kunnen verkorten omdat modellen en prototypes in de helft van de tijd klaar zijn. Sneller 3D printen betekent kortere ontwikkelcycli. Voor de S serie 3D printers van Ultimaker zijn op Ultimaker Marketplace meer dan 280 printprofielen beschikbaar.

Back to top button