3D printmarktApplicationsTechnology

CECIMO organiseert Europese AM conferentie: hoe 3D printen industrieel inzetbaar maken

CECIMO brengt in juni additive manufacturing bedrijven, machinebouwers, Europese instituten en denktanks bij elkaar om te praten over een strategie of snel en kosten-efficiënt 3D printen industrieel inzetbaar te maken. De bijeenkomst moet helder maken hoe deze disruptieve technologie kan bijdragen aan het creëren van waarde voor de economie en samenleving.

 

Conferentie brengt industrie, onderzoekers en beleidsmaker samen

De Europese fabrikanten van werktuigmachines hebben additive manufacturing omarmd. CECIMO heeft vorig jaar de nieuwe technologie hoog op de agenda gezet. Komende EMO in Milaan krijgt het eveneens aandacht. De machinebouwers merken dat wereldwijd landen het onderwerp hebben opgepakt en met elkaar concurreren om doorbraak technologieën industrierijp te maken zodat ze daarmee de toekomst van hun industrie opnieuw kunnen definiëren. Maar er zijn volgens de machinebouwers nog de nodige hinderpalen voordat additive manufacturing (AM) volledig toegepast kan worden op industriële schaal.

 

Snel productierijp maken

De bijeenkomst, onder leiding van Europees Parlementslid Reinhard Bütikofer, heeft onder andere tot doel om inzicht te krijgen hoe de technologie snel en kosten-efficiënt industrieel inzetbaar kan worden gemaakt. Daarnaast moet de vraag beantwoord worden hoe AM kan bijdragen aan een concurrerende en duurzame economie, met hoogwaardige banen? De antwoorden moeten duidelijk maken waar de sterke kanten in Europa liggen op het punt van zowel onderzoek, innovatie als productie; welke investeringen nodig zijn en welk politiek beleid en welke rol de Europese Unie en nationale overheden kunnen spelen. Ook hoopt men zicht te krijgen op het effect van de nieuwe technologie op de machinebouwindustrie.

 

Businessmodellen en waardeketens

In de eerste sessie gaat het om de vraag waar 3D printen momenteel staat, welke toepassingen zinvol zijn en waar de kansen voor de industrie liggen? Ook komt de vraag aan de orde in hoeverre AM bestaande productieprocessen gaat vervangen en hoe disruptief nieuwe businessmodellen en waardeketens kunnen zijn? Sprekers zijn Ezio Basso (Prima Industrie), Benjamin Denayer (Sirris) en Pat Picarielle (directeur van ASTM International). De tweede sessie is in de vorm van een paneldiscussie. Hierin kijken de deelnemers ook naar het Europese kaderprogramma voor onderzoek. Hoe kan onderzoek beter bijdragen? En welke investeringen in de ICT infrastructuur zijn nodig om AM breed toepasbaar te maken. Verder wordt gekeken naar juridische aspecten, veiligheid, gezondheid en hoe AM de concurrentiepositie van het mkb kan verbeteren. Deelnemers hieraan zijn onder andere professor Thierry Rayna (Novancia Business School Paris) en Clara de la Torre (bij het directoraat-generaal voor onderzoek en innovatie verantwoordelijk voor key enabling technologies). De twee sessies worden vooraf gegaan door een welkomst woord van Jean Camille Uring, president van CECIMO en een keynotelezing door Bernhard Langefeld. Hij werkt bij Roland Berger Stratagy Consultants, dat vorig jaar een omvangrijke studie naar het potentieel van additive manufacturing heeft gedaan.

Het volledige programma staat hier. De Additive Manufacturing European Conference vindt op 23 juni plaats in Brussel, van 9.00 tot 13.00 uur.

 

Back to top button