Applications

CBS: bedrijfsleven zet 3D printen beperkt maar wel breed in

Wie 3D print er eigenlijk in Nederland? En voor welke toepassing? Het CBS heeft de cijfers over de Nederlandse 3D printmarkt verzameld. Weliswaar over 2017, maar ze geven wel een inzicht in het gebruik van de technologie. Eerste conclusie: 3D printen wordt breed ingezet, eigenlijk in vrijwel alle sectoren. Tweede conclusie: het absolute gebruik is nog erg beperkt.


In het rapport ICT, kennis en economie, duiken de statistici van het CBS in de mate waarin in Nederland ICT, robotica en nu ook 3D printen wordt ingezet. Alles bij elkaar zette in 2017 één op de twintig bedrijven 3D printen in. In alle sectoren kom je de technologie tegen, behalve in de horeca en onroerend goed. Die eerste sector zal inmiddels van de 0 af zijn, dankzij de introductie van 3D foodprinters.

Van de industriële bedrijven gebruikt 11% 3D printen

Hulotech
Een voorbeeld van een eindproduct voor een Nederlands bedrijf, een onderdeel voor een waterstofpompstation, 3D geprint door Hulotech (lees meer hierover)

Technologie breed gedragen in bijna alle sectoren

Terug naar de feiten van het CBS. In 2017 maakte 5 procent van de bedrijven gebruik van 3D printen (zie de tabel). Bij de researchinstellingen gebruikte één op de vijf (19%) de technologie. De industrie komt op een goede tweede plek met 11% van de industriële ondernemingen. Op de 3e plek staan de bedrijven in de sector advies en onderzoek. Een positief beeld ontstaat er doordat blijkt dat de toepassing van de technologie in een aantal andere sectoren nagenoeg op een gelijk niveau ligt. In de gezondheidszorg (4%), energie en water (6%), handel (4%), ICT-sector (5%), informatie- en communicatie (4%) en de bouw (3%) wordt 3D printen toegepast. Hoewel de cijfers nog niet op een hoge mate van acceptatie duiden, geven ze wel aan dat 3D printen in elke sectoren inzetbaar is.

Vooral prototypes 3D printen

Het CBS heeft ook gekeken naar de toepassing waarvoor 3D printen wordt gebruikt. Verrassend is het niet: het merendeel gebruikt de technologie voor het maken van prototypes. In de industrie is dat eveneens de overgrote meerderheid. Toch zet 4% van alle bedrijven in de industrie (meer dan 10 werknemers) 3D printen in voor producten die men verkoopt en eenzelfde percentage print producten voor intern gebruik. Bij 17% van de onderzoeksinstellingen worden modellen geprint voor intern gebruik. Opvallend is dat in de gezondheidszorg al 2% van de organisatie 3D printen inzet voor producten voor intern gebruik. Men gaat dus al verder dan modellen printen.

Eigen 3D printers of uitbesteden?

De CBS-cijfers wijzen er dus op dat in het Nederlandse bedrijfsleven 3D printen hoewel in aantal beperkt, maar sectoraal wel breed wordt ingezet. In de industrie beschikken de bedrijven (7%) meestal over een eigen 3D printer. In de gezondheidszorg is het verdeeld: 2% beschikt zelf over de technologie, 2% besteedt het uit aan derden. In de andere sectoren is dit beeld eveneens redelijk in balans.

MKB blijft duidelijk achter

Een laatste cijfer: een op de tien bedrijven met meer dan 500 medewerkers past 3D printen toe.  Bij de bedrijven met 10 tot 20 medewerkers slechts 3%. Naarmate bedrijven minder medewerkers hebben, neemt het aantal dat 3D printen toepast, af.

Foto: een door Renishaw 3D geprint onderdeel voor een motorfiets. Dat soort toepassingen kom je in Nederland amper tegen.


Back to top button