3D printmarkt

Belgische economie kwetsbaarder voor impact 3D printen dan Nederlandse

De Belgische economie is net een tikkeltje méér kwetsbaar voor de invloed van 3D printen dan de Nederlandse. Die opvallende uitspraak komt voor rekening van Raoul Leering, hoofd onderzoeker Internationale Handel bij ING. Per saldo levert 3D printen volgens hem voor de totale economie welvaartsgroei op.

 

Opvallende stelling ING analist op ESEF 3D printcongres

Raoul Leering (ING) was afgelopen week de enige spreker op het 3D print congres tijdens de ESEF die geen technische achtergrond heeft. En dat maakte zijn presentatie op de beurs voor de toeleveringsindustrie, des te interessanter. Vorig jaar heeft Raoul Leering voor de bank onderzocht wat de invloed van 3D printen op de wereldhandel zal zijn. Dat effect is behoorlijk, liet hij op de ESEF nog eens zien. Daarbij maakte hij meteen de kanttekening dat 3D printen niet de wereldwijde economie doet krimpen, zoals sommige media suggereren. Het gaat om handel.

 

Raoul Leering

Hoofd van de onderzoeksgroep naar internationale handel bij ING, Raoul Leering, zette op het ESEF 3D Print congres bezoekers aan tot nadenken: welke impact kan 3D printen op de wereldhandel hebben en hoe kun je daarop inspelen?

 

Op termijn groot effect

Het huidige aandeel van 3D printen in wereldwijde productie van de verwerkende industrie is absoluut klein. Dat neemt echter snel toe doordat de investeringen in 3D technologie volgens de ING analist 3 tot 4 keer sneller groeien dan investeringen in traditionele kapitaalsgoederen. “Als we dat doortrekken, kan in 2060 de helft van alle producten in de verwerkende industrie gemaakt worden met 3D printen. Dan heeft het echt een groot effect op de economie. En ook op uw bedrijf”, zo zei Leering tegen de ESEF bezoekers.

 

Versnelling zeker niet onrealistisch

De wereldhandel blijft groeien, maar de groei zal lager uitvallen. Tot 23 procent doordat dankzij 3D printen veel meer lokaal geproduceerd gaat worden in plaats van elders produceren en dan importeren. In zijn onderzoek heeft Raoul Leering nog een tweede scenario doorberekend: de groei in investeringen in 3D printen versnelt. “Dat zag je in de jaren ’90 ook toen het internet doorbraak. Het internet bestaat al sinds de jaren zestig, maar pas na de doorbraak in de jaren negentig hebben we een versnelling gezien. Dat kan ook met 3D printen gebeuren.” En dan bereiken we het punt waarop de helft van alle geproduceerde goederen uit een 3D printer komt, al in 2040. De wereldhandel groeit dan 40% minder dan zonder 3D printen. Raoul Leering: “De wereldhandel komt niet tot stilstand. Maar er wordt wel een flinke tik uitgedeeld.”

 

ESEF 3D print

De belangstelling op de ESEF voor het 3D printcongres was groot.

 

België gevoeliger door grotere industrie

En die kan in België harder aankomen dan in Nederland, verwacht Leering. De reden hiervoor is dat België méér industrie heeft en daardoor ook een grotere transport- en logistieke sector. Die zal de effecten van 3D printer dus sterker ervaren. “België is dus iets kwetsbaarder dan Nederland als men er niet goed op inspeelt.” Raoul Leering verwacht dat 3D printen per saldo een positief effect op de economie zal hebben. “3D printen levert welvaartswinst voor de economie als geheel. Als we goedkoper en efficiënter kunnen produceren, blijft er meer geld over voor andere dingen.” Bedrijven actief in transport en logistiek en ook banken die handelskredieten verstrekken zien dit liever niet gebeuren. Tegenhouden kan echter niet. Aanpassen aan de 3D print realiteit is het advies van de ING onderzoeker.

FOTO: de haven van Antwerpen gaat op termijn de gevolgen van 3D printen merken als de wereldhandel minder sterk groeit.

 

Back to top button