3D print expertsMaterials

Amerikaans vaktijdschrijft betitelt NHL Stenden onderzoeker Vincent Voet ‘rising star’  

Onderzoek naar reycling van 3D geprinte kunststoffen

Het wetenschappelijk tijdschrift ACS Materials heeft Vincent Voet, onderzoeker Sustainable Polymers bij NHL Stenden uitgeroepen tot een van de 17 rising stars wereldwijd. Hij dankt deze titel aan zijn onderzoek naar recycling van 3D geprinte kunststoffen.


De Nederlandse onderzoeker behoort tot de wereldtop van duurzaam materiaalonderzoek. Het wetenschappelijk tijdschrift kon namelijk uit meer dan 300 nominaties kiezen, afkomstig uit de hele wereld. Deze titel wordt verleend door ACS Materials, het blad van de American Chemical Society. Dit is een toonaangevend Amerikaans tijdschrift voor internationale publicaties van hoogwaardig onderzoek over toegepast materiaalonderzoek en het raakvlak tussen materialen en andere disciplines, zoals chemie, techniek en biologie.

Vorig jaar verscheen het boek Plastics in The Circular Economy waar Vincent Voet een van de auteurs van is.

Slechts 14% van alle plastics wordt gereycled

Plastics zijn alom aanwezig in de hedendaagse samenleving. Ze bieden in tal van sectoren veel voordelen. Niet verwonderlijk dus dat de wereldwijde productie inmiddels is gestegen tot 367 miljoen ton per jaar. “7.000 Titanic schepen in gewicht”, zo verduidelijkt Vincent Voet, Associate Lector, de omvang van deze hoeveelheid. Hiervan wordt slechts 14% gerecycled. “De rest wordt verbrand voor energieterugwinning, wordt gestort op de vuilnisbelt of komt terecht in de natuur. Dit leidt tot hoge uitstoot van broeikasgassen en ophoping van kunststoffen in ons ecosysteem: een wereldwijd probleem.” Dat probleem pakt Voet aan in zijn onderzoeken.

Stap dichterbij circulaire kunststofeconomie

Hij kijkt daarbij onder meer naar 3D printen. Aan dat onderzoek heeft hij de nominatie ‘rising star’ te danken. Vincent Voet en zijn onderzoeksgroep onderzoeken of het mogelijk is 3D geprinte materialen te hergebruiken. “3D printen brengt voordelen met zich mee, zoals de mogelijkheid tot productie van complexe structuren en vermindering van productieafval. De materialen die gebruikt worden zijn helaas vaak nog niet of onvoldoende duurzaam. In mijn onderzoeksgroep kijken we naar het hergebruik van 3D-geprinte materialen die lastig recyclebaar zijn en tot op heden in de vuilnisbak belanden. Dat brengt ons een stap dichter bij een circulaire kunststofeconomie.” Vincent Voet is enthousiast over de benoeming tot ‘rising star’. Hij is de enige Nederlander met deze titel.

Back to top button